Archives Eylül 2023

Fatiha 7

Kendilerine nimet (Vahiy/Kitap) verdiklerinin yolunu. Gazaba uğramışların ve sapıtmışların/yoldan çıkmışların yolunu değil!

Fatiha 5

ANCAK Sana ibadet eder/boyun eğer/kul olur ve yalnız Senden yardım[4] isteriz.

[4] İnsanların yapabilecekleri şeyler yardım olarak Allah’tan istenmez. İnsanların yapamayacakları şeyler yardım olarak yalnız ve yalnız Allah’tan istenir.

Fatiha 3

O Rahman’dır,[2] Rahim’dir[3].

[2] Rahman sıfatıyla; inansın inanmasın yarattığı bütün kullarına karşılıksız iyilik edendir.

[3] Rahim sıfatıyla; yalnız inananlara ve iyilere karşılıksız verendir/lütfu geniş olandır.

Fatiha 2

ADINDAN övgüyle bahsedilmeye lâyık olan tek varlık, Alemlerin (dünya ile birlikte bütün kâinatın/evrenin/uzayların/gezegenlerin/galaksilerin) Rabbi/Sahibi (bütün kulların ve zamanların, canlı ve cansız bütün varlıkların sahibi, hükümdarı, eğiticisi, terbiyecisi, koruyucusu) Allah’tır!

Fatiha[*] 1

RAHMAN ve Rahim olan Allah’ın adıyla (herkese iyilik eden ve iyilere lütfu geniş olan Allah’ın adıyla).

[1] İlköğretim Okullarında Alak/İkra (Oku) ve Fatiha Suresi ders olarak yeterli olabilir. Alak ve Fatiha Suresi dışında kalan Mekki (yani Alak-Mutafaffifin arası) Sureler Liseler için Öğretmenler tarafından Öğrenciler ile birlikte işlenmek üzere ders olarak okutulması tavsiye edilir.