Arama sonucunda " Hikmet " kelimesi geçen 62 ayet meali bulundu.

Kevser 1

ŞÜPHESİZ sana kevseri[1]/pek çok şeyi verdik. ______________________ [1] Kevser, kesret kökünden gelir: Üretimde ve ticari kazançta artış olmakla birlikte; verilen vahiy, Kur’an, hikmet bilgi, bilgelik, iyilik.

Mürselat 50

Peki onlar, bu Kur’an’dan/bu Hadis’ten/bu eşsiz güzellikte olan Söz’den/bu Haber’den sonra hangi Hadis’e[*]/Söze/Habere inanacaklar? ______________________ [*]  Hadis:  اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَد۪يثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَۗ ~ “Allah Kitabını/Kur’an’ını hadisin/sözün eşsiz güzelikte olanıyla, ikişerli (bir sistemle yani olumlusu olumsuzuyla çok anlamlı) örnekler vererek indirdi” diye de muhteşem bir ifâde vardır. Bu vb. ayetler ile şu anlaşılmamalı; bugün Allah … Devamını oku

İnsan 30

Allah dileme özgürlüğü vermeyi dilemeseydi, siz zaten bir şey dileyemezdiniz. Şüphesiz Allah herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Kalem 44

Bu Hadisi[*]/Kur’an’ı yalanlayanları Bana bırak. Biz onları derece derece bilmedikleri bir yönden azaba yaklaştıracağız. ______________________ [*]  Hadis:  اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَد۪يثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَۗ ~ “Allah Kitabını/Kur’an’ını hadisin/sözün eşsiz güzelikte olanıyla, ikişerli (bir sistemle yani olumlusu olumsuzuyla çok anlamlı) örnekler vererek indirdi” diye de muhteşem bir ifâde vardır. Bu vb. ayetler ile şu anlaşılmamalı; bugün Allah Rasûlü … Devamını oku

Tahrim 3

HANİ Nebî, Eşine (Ayşe’ye istihbari / devletin sırlarından olan bir bilgi ya da münafıkların listesi gibi çok önemli bir bilgi vermiş ve) aralarında gizli kalmak / sır olarak saklamak üzere (sözleşerek) bir söz / bir hadis söylemişti. Eşi (Ayşe) bu sırrı (Muhammed Nebi’nin) kanatları altında olup koruduğu / geçimlerini üstlendiği kadınlardan bir başkasına duyurunca (onlardan … Devamını oku

Tegabun 3

Gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O’nun huzurunadır.

Cuma 2

O, ümmîlere (kitap nedir, iman nedir bilmeyenlere); içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara Kitabı ve Hikmet’i (problem çözme bilimini) öğreten, bir Rasûl gönderendir. Halbuki onlar bundan önce, (kitap nedir, iman nedir bilmeyen) apaçık bir sapıklık içinde idiler.

Cuma 1

GÖKLERDEKİ ve yerdeki herşey; mülkün sahibi (kainatın imparatoru), mukaddes (kendisine asla zarar verilemeyen), mutlak güç sahibi, hüküm (emir, yasak ve serbestlik bildiren) ve hikmet sahibi olan (kullarına faydalıyı emreden, zararlıyı yasak eden) Allah’a boyun eğer.

Vakıa 81

ŞİMDİ SİZ bu Hadisi/Kur’an ve Ayetlerini (insan hadisleriyle/sözleriyle bir tutarak) küçümsüyor ______________________ [*]  Hadis:  اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَد۪يثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَۗ ~ “Allah Kitabını/Kur’an’ını hadisin/sözün eşsiz güzelikte olanıyla, ikişerli (bir sistemle yani olumlusu olumsuzuyla çok anlamlı) örnekler vererek indirdi” diye de muhteşem bir ifâde vardır. Bu vb. ayetler ile şu anlaşılmamalı; bugün Allah Rasûlü Muhammed as.’a atfedilen … Devamını oku

Kamer 5

Apaçık bir hikmettir/bir hakikattir o! Fakat uyarılar fayda vermiyor.

Necm 59

Şimdi siz bu Hadisten[*] (Allah’tan gelen gerçek bilgiden/Hak olarak söylenmiş sözden) mi/Kur’an’dan mı hayrete düşüyorsunuz? ______________________ [*]  Hadis:  اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَد۪يثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَۗ ~ “Allah Kitabını/Kur’an’ını hadisin/sözün eşsiz güzelikte olanıyla, ikişerli (bir sistemle yani olumlusu olumsuzuyla çok anlamlı) örnekler vererek indirdi” diye de muhteşem bir ifâde vardır. Bu vb. ayetler ile şu anlaşılmamalı; bugün Allah … Devamını oku

Tur 34

Eğer (Vahyi/Bu Hadisi/Kur’an’ı uydurduğun konusundaki) iddialarında doğru/samimi/dürüst iseler haydi onun benzeri bir hadis[*]/söz/söylem üretsinler/Kur’an getirsinler. ______________________ [*]  Hadis:  اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَد۪يثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَۗ ~ “Allah Kitabını/Kur’an’ını hadisin/sözün eşsiz güzelikte olanıyla, ikişerli (bir sistemle yani olumlusu olumsuzuyla çok anlamlı) örnekler vererek indirdi” diye de muhteşem bir ifâde vardır. Bu vb. ayetler ile şu anlaşılmamalı; bugün Allah … Devamını oku

Zariyat 30

Dediler ki: “Böyledir! Bunu Rabbin buyurdu. Şüphesiz O, hikmet sahibidir, bilendir.”

Hucurat 8

Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir

Ahkaf 2

KİTABIN indirilişi; güçlü ve hikmet (insanların faydasına olan bilgi) sahibi Allah’tandır.

Casiye 6

İşte bunlar Allah’ın ayetleri!.. Onları sana gerçekle okuyoruz/bildiriyoruz. Öyleyse Allah’tan ve O’nun ayetlerinden sonra hangi hadise[*]/söze inanacaklar? ______________________ [*]  Hadis:  اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَد۪يثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَۗ ~ “Allah Kitabını/Kur’an’ını hadisin/sözün eşsiz güzelikte olanıyla, ikişerli (bir sistemle yani olumlusu olumsuzuyla çok anlamlı) örnekler vererek indirdi” diye de muhteşem bir ifâde vardır. Bu vb. ayetler ile şu anlaşılmamalı; … Devamını oku

Casiye 2

KİTABIN indirilmesi, güçlü ve hikmet (doğru karar/hüküm) sahibi Allah’tandır.

Duhan 4

Bu hikmetli iş o gece yerine getirildi.

Zuhruf 63

İSA açık delillerle gelince dedi ki: “Size ‘Hikmet’i getirdim. Size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını açıklamak için geldim. Allah’tan sakının ve bana uyun!

Şura 3

SANA ve senden öncekilere, güçlü ve hikmet sahibi Allah işte böyle vahyeder!

Zümer 23

Allah Kitabını/Kur’an’ını hadisin[*]/sözün eşsiz güzelikte olanıyla, ikişerli (bir sistemle yani olumlusu olumsuzuyla çok anlamlı) örnekler vererek indirdi. Rablerinden korkan kişiler (onu ve anlamını okuyorlarken onun etkisinde kalır) ondan derileri ürperir! Sonra derileri ve kalpleri Allah’ın Zikri/Kur’an ile (yaşayarak) yatışır/huzur bulur. İşte bu Allah’ın yol göstermesidir! Onunla dileyen (doğru yola gelmek isteyen) kimseyi doğru yola iletir. … Devamını oku

Sad 20

Onun otoritesini böylece pekiştirmiştik/güçlendirmiştik. Ona hikmet/bilim (tabiattaki varlıklardan/madenlerden yararlanma bilgisi) ve isabetli söz/hüküm/karar verme gücü (davaları karara bağlama kabiliyeti) vermiştik.

Yasin 2

HÜKÜM ve tüm bilgileri doğru olan[1] Kur’ân’a[2] yemin olsun ki! _____________________ [1] Hakîm, hikmetli demektir. Hikmet, Allah’ın indirdiği ve yarattığı ayetlerden çıkarılan doğru bilgidir. Allah Teâlâ, Kur’ân’dan hikmet çıkarma yöntemini ayrı bir ilim olarak ortaya koymuştur. (A’raf 7/52) [2] Yunus 10/1, Hud 11/1, Lokman 31/2.

Ahzab 40

Muhammed, sizin yetişkin erkeklerinizden hiçbirinin babası[1] değildir. Fakat o, Allah’ın Rasûlü ve Nebilerin sonuncusudur.[2] Allah her şeyi bilir. _____________________ [1] Bu ayet Tarihi Vesikalara baktığımızda Muhammed aleyhisselamın oğulları Kâsım, Abdullah ve İbrahim’in, ergenlik çağına gelmeden öldüklerini gösterir. [2] Muhammed aleyhisselam, resullerin değil, nebîlerin sonuncusudur. Nebî, kendine kitap ve hikmet verilen kişidir (Al-i imran 3/81). Artık … Devamını oku

Ahzab 34

Siz evlerinizde okunan Allah’ın ayetlerini ve hikmeti (öğrendiğiniz faydalı bilgileri) hatırlayın / başkalarına da (evlerinizden çıkmadan sizi ziyarete gelenlere eğitim vererek) öğretin. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır.

Lokman 12

ANT OLSUN, Biz Lokman’a hikmet/bilgelik verdik. “Allah’a şükret!” diyerek. Kim şükrederse ancak kendisi içindir. Kim de inkâr/nankörlük ederse; Şüphesiz ki Allah; zengindir, her türlü övgüye lâyıktır.

Lokman 6

İNSANLARDAN öyle kimseler var ki; bilgisizce Allah’ın yolundan saptırmak/alıkoymak ve onu eğlence edinmek için uydurma hadislere[*]/boş ve lüzûmsuz lâflara uyup onları benimserler/satın alırlar! İşte onlara aşağılayıcı bir azap vardır. ______________________ [*]  Hadis:  اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَد۪يثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَۗ ~ “Allah Kitabını/Kur’an’ını hadisin/sözün eşsiz güzelikte olanıyla, ikişerli (bir sistemle yani olumlusu olumsuzuyla çok anlamlı) örnekler vererek … Devamını oku

Lokman 2

BUNLAR, Hikmet (problem çözme bilimi) ile donanmış, kitabın ayetleridir.

Rum 27

(Bütün hayatı) ilk olarak yaratan, sonra onu yeniden vücuda getiren (sürekli hayat veren) O’dur. Bu, O’na göre pek kolaydır. Göklerde ve yeryüzünde en yüce şan O’nundur. O üstündür, hikmet sahibi[bilim ve bilim dallarına muktedîr]dir.

Ankebut 26

Bunun üzerine ona (İbrahim’e) sadece Lût inandı ve: “Rabbimin yoluna hicret ediyorum. Şüphesiz ki O güçlüdür, hikmet (problem çözme biliminin) sahibidir” dedi.

Nur 10

ALLAH’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu?

Meryem 12

(BÜYÜDÜĞÜNDE): ”Ey Yahya! Kitabı kuvvetlice tut” (dedik). Daha çok gençken ona Hikmeti verdik (problem çözme bilimini öğrettik).

Kehf 6

BELKİ de sen neredeyse kendini helâk edeceksin, bunların yüzünden; sana gelen bu hadise[*]/vahye/Kur’an’a inanmıyorlar diye?! ______________________ [*]  Hadis:  اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَد۪يثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَۗ ~ “Allah Kitabını/Kur’an’ını hadisin/sözün eşsiz güzelikte olanıyla, ikişerli (bir sistemle yani olumlusu olumsuzuyla çok anlamlı) örnekler vererek indirdi” diye de muhteşem bir ifâde vardır. Bu vb. ayetler ile şu anlaşılmamalı; bugün Allah … Devamını oku

İsra 39

(Ey insan!) İşte bunlar; Rabbinin senin aklına bildirdiği/vahyettiği hikmetlerdendir. Allah ile beraber başka bir ilâh/tanrı edinme! Yoksa cehenneme atılırsın; rahmetten uzaklaştırılmış kınanmış olarak!..

Nahl 125

(BÜTÜN İNSANLIĞI) Rabbinin yoluna, hikmet ile/akıl ve bilim ışığında ve güzel öğüt ile davet et/çağır! Ve onlarla mücadeleni en güzel şekilde (bilim ile) yürüt! Elbette Rabbin kendi yolundan sapan kimseleri en iyi bilendir, doğru yolda olanları da en iyi bilendir.

Yusuf 111

Elbette onların yaşanmış hayatlarında/gerçek kıssalarında akıl sahipleri/aklını kullananlar için bir ibret (çıkarılması gereken ders) vardır. (Vahye gelince); bu (Kur’an Allah adına) uydurulmuş bir hadis[*]/söz değildir. Ancak o (Kur’an); kendinden önceki kitapları tasdik eden/onaylayan, (insanın ihtiyaç duyabileceği) her şeyin açıklaması ve inanan bir toplum için de bir hidâyet (yol gösteren mehdi/rehber) ve bir rahmettir/iyiliktir. ______________________ [*]  … Devamını oku

Yusuf 22

Yusuf, güç ve kuvvetine (bülûğ çağından dinsel olgunluk/sorumluluk çağı olan kırklı yaşlara/rüştüne) ulaşınca; kendisine hikmet/problem çözme bilimi ve ilim (doğruluğu ispat edilmiş kesin bilgi) verdik. İyi davrananları, işte böyle mükâfatlandırırız.

Yunus 94

BÜTÜN bunlardan sonra (ey insanoğlu ve insankızı) eğer sen; sana indirdiğimizden (aktarılan/anlatılan yaşanmış gerçek kıssalardan/olaylardan) şüphedeysen[1] senden önce kitabı okuyan kimselere sor! Gerçek şu ki, Rabbinden sana gerçek bilgi geliyor. Sakın şüpheye düşenlerden olma![*] ______________________ [1] [*] 94 ve 95. ayetlere parantez içinde (ey insan) veya (ey insanoğlu ve insankızı)’nı koymasaydık, bugün için; “Sakın kuşkulananlardan, … Devamını oku

Yunus 1

Elif, Lâm, Ra.[*] İŞTE BUNLAR; Hikmetli (akıl ve tabiat ayetleri ile çelişmeyen) Kitabın ayetleridir. _____________________ [*] Bu harflere huruf-u mukattaa /birbiri ile bağlantısı kesilmiş harfler denir. Bunların Nebîmize sorulmamış olması, bilinen bir anlamının olduğunu gösterir. Yoksa müşrikler bunu dillerine dolar, Nebîmizi sürekli rahatsız ederlerdi. Bununla ilgili sorular, İslam’ın Arap yarımadası dışına yayılmasından sonra başlamıştır. Bu harflerle … Devamını oku

Araf 185

Bakmadılar mı; göklerin ve yeryüzünün melekûtuna[1] (yönetim sistemi olan iç âlemine/kusursuz otoriteye) veya Allah’ın yarattığı herhangi bir şeye? Ve ecellerinin gerçekten yaklaşmış olması ihtimaline? Artık bundan sonra hangi hadise[2]/söze/habere inanırlar ki!.. ______________________ [1] Allah’ın mülkiyet tasarrufunu kullanmasına, egemenliğine, otoritesine. [2]  Hadis:  اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَد۪يثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَۗ ~ “Allah Kitabını/Kur’an’ını hadisin/sözün eşsiz güzelikte olanıyla, … Devamını oku

Enam 68

(BUNDAN BÖYLE) ayetlerimiz hakkında lüzumsuzluğa dalan/ileri geri konuşan kimseleri gördüğün zaman, (onlar) Allah’ın hadisine[*]/sözüne/Kur’an ve ayetlerine (inanarak) dönünceye kadar onlardan yüz çevir! Eğer şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık zalimler topluluğuyla beraber oturma/birarada bulunma! ______________________ [*]  Hadis:  اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَد۪يثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَۗ ~ “Allah Kitabını/Kur’an’ını hadisin/sözün eşsiz güzelikte olanıyla, ikişerli (bir sistemle yani olumlusu … Devamını oku

Maide 118

“Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar Senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, yine şüphe yok ki Sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.”

Maide 110

O gün Allah şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani seni Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim. Beşikte iken de yetişkin iken de insanlara konuşuyordun. Hani sana Kitabı, Hikmet’i, Tevrat’ı, İncil’i de öğretmiştim. Hani iznimle, çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da (içine onun için yarattığım ruhtan üflüyor, kuşun … Devamını oku

Nisa 140

Oysa Allah size Kitap’ta (Kur’an’da): “Allah’ın ayetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar Allah’ın hadisine/sözüne/Kur’an ve ayetlerine inanarak dönünceye kadar onlarla oturmayın/birarada kalmayın; yoksa alay ettikleri şeylerde onlara ortak olursunuz” diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah; münafıkların ve kâfir[gerçeği gizleyen]lerin hepsini cehennemde toplayacaktır. ______________________ [*]  Hadis:  اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَد۪يثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَۗ … Devamını oku

Nisa 113

(EY MUHAMMED!) Eğer Allah’ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar, ancak kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı (Kur’an’ı) ve Hikmet’i (insanlara faydalı olan çözüm önerilerini) indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah’ın sana lütfu çok büyüktür.

Nisa 87

Allah kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Ant olsun, sizi kıyâmet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir Allah’tan daha doğru hadise[*]/eşsiz güzellikte söze sahip olan? ______________________ [*]  Hadis:  اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَد۪يثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَۗ ~ “Allah Kitabını/Kur’an’ını hadisin/sözün eşsiz güzelikte olanıyla, ikişerli (bir sistemle yani olumlusu olumsuzuyla çok anlamlı) örnekler vererek indirdi” diye … Devamını oku

Nisa 78

Nerede olursanız olun; sağlam kaleler içinde de bulunsanız ölüm sizi yakalar / gelip bulur. Onlara bir iyilik gelince; “Bu Allah’tandır” derler. Başlarına bir kötülük geldiğinde (kendi ellerinin öne sürdüğünü / elleriyle kazandıklarını unutarak); “Bu senin yüzündendir” diyerek bahane üretirler. De ki: “Başınıza gelenlerin hepsi Allah’ın denetimi altındadır”. Bu topluma ne oluyor ki, bir türlü söz … Devamını oku

Nisa 54

Yoksa Allah’ın lütfundan verdiği kimseleri mi kıskanıyorlar? Şüphesiz Biz İbrahim ailesine de Kitap ve Hikmet  (Kitap’tan doğru hüküm çıkarma, karar verme, problemleri çözüme kavuşturma ilmi) vermişizdir/öğretmişizdir. Onlara büyük bir hükümrânlık da vermiştik.

Nisa 42

O kıyâmet günü Allah’ı inkâr edip Rasûl’e isyan edenler, yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah’tan gelen hiçbir hadisi[*]/sözü gizleyemezler. ______________________ Hadis:  اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَد۪يثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَۗ ~ “Allah Kitabını/Kur’an’ını hadisin/sözün eşsiz güzelikte olanıyla, ikişerli (bir sistemle yani olumlusu olumsuzuyla çok anlamlı) örnekler vererek indirdi” diye de muhteşem bir ifâde vardır. Bu vb. ayetler … Devamını oku

Ali İmran 184

Eğer seni yalanladılarsa senden önce açık delilleri, hikmetleri, sayfaları ve aydınlatıcı kitabı getiren rasûller/elçiler de yalanlanmıştı.