Arama sonucunda " Hristiyan " kelimesi geçen 21 ayet meali bulundu.

Vakıa 79

Ona (Levh-i Mahfuz’da / Allah katında olan Ana Kitaba) kimse dokunamaz, sadece Levh-i Mahfuz’daki (Kur’an’ın Kaynağı olan Allah katındaki Ana Kitaba) tertemiz kılınmış olan görevliler / melekler dokunabilir.[1] ______________________ [1] Müşrikler: “Kur’an’ı Muhammed’e Allah vahyetmiyor; cinler ve şeytanlar ona telkin ediyorlar” deyince, bu ayetle onlara cevap verildi. Yeri gelmişken burada çok önemli bir konuya da … Devamını oku

Zuhruf 61

VE ŞÜPHESİZ o saat konusunda (Allah; bu Kur’an ile)[1] bilgi verir / bir ilim ile hatırlatır. O saatin / kıyâmetin geleceğinden hiç şüphe etmeyin; bana uyun, doğru yol budur! ______________________ [1] Bu ayette geçen ‘o’ zamiri Kur’an’dır ve Allah İsa hakkında yukarıdaki ayetlerde anlattığı bilgilerden sonra: Muhammed as. Zuhruf 57-59. Ayetlerde kendi dönemindeki müşriklerle olan … Devamını oku

Zuhruf 57

ŞİMDİ ne zaman bir örnek olarak Meryem oğlu[1] anlatılsa kavmin hemen ondan ötürü feryat ediyor! ______________________ [1] Allah Kur’an’da: İsa’nın normal bir insan / kul ve diğer Rasûllerinden bir Rasûl / Nebi olduğunu ifade ediyor (bkz Zuhruf 59. ayet), ama hristiyan mezhebi mensupları onu ilâhi bir kimlik ile anıyorlar. Mekkeli Müşrikler de hristiyan mezhebi menuplarının … Devamını oku

Hac 17

Şüphesiz Müminler (Allah’a iman eden / mümin olanlar / inananlar), Yahudi mezhebi mensupları, Sabiîler,[1] Hristiyan mezhebi mensupları, Mecûsiler ve Allah’a ortak koşanlar / müşrikler / şirk koşarak inananlar var ya Allah kıyâmet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir. _____________________ [1] Sâbiîler (Arapça: ٱلصَّابِئَة ٱلْمَنْدَائِيُّون, romanize: aṣ-Ṣābiʾah al-Mandāʾiyūn) güney Mezopotamya ovasına … Devamını oku

Tevbe 30

YAHUDİLER; (o zamanda kendilerine ‘Yahudiyim’ diyenler); “Üzeyr Allah’ın oğludur” dediler. Hrıstiyanlar (o zamanda kendilerine ‘Hristiyanım’ diyenler) ise; “İsa Mesih Allah’ın oğludur” dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleri ki, daha önce inkâr edenlerin sözleri ile benzeşiyor. Allah onları (Allah’a iftira ettikleri için) kahretsin. (Bak) nasıl sapıyorlar!

Araf 180

EN GÜZEL sıfatlar/özellikler/nitelikler[19] Allah’ındır. Öyleyse O’na bunlarla dua edin/O’nu bunlarla anın! O’nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları terkedin! Onlar yaptıkları şeylerin cezasını çekeceklerdir. ______________________ [19] “En güzel isimler/sıfatlar” ya da “sıfatları konusunda” eğriliğe sapanlar (Kur’an’da ve genel anlamda İslâm’da yeri olmayan, paralel din sistemi Tasavvuf’ta: KUTUBLARA verilen özellikler -haşâ- Allah’ın sıfatlarıyla özdeşleştirilmiştir). Halbuki, yetkinlik ve kusursuzluğa … Devamını oku

Maide 82

(Ey Muhammed!) İman edenlere düşmanlık etmede, insanların en şiddetlisinin (Kur’an’ın indiği zamandaki) Yahudiyim diyenler ve Allah’a ortak koşanlar (Müşrikler) olduğunu görürsün. Yine onların iman edenlere, sevgi bakımından en yakınlarının da kesinlikle; “Biz Hristiyanlarız” diyenler (Kur’an’ın indiği zamandaki Neccaşi gibiler) olduğunu görürsün. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler var. Onlar büyüklük de taslamıyorlar.

Maide 69

Şüphesiz inananlar (Müslimler / yalnız Allah’a teslim olanlar) ile Yahudi mezhebindenim diyenler, Sabiîler[1] ve Hristiyan mezhebindenim diyenlerden; “Allah’a ve ahiret gününe inanan ve faydalı bir işi en iyi şekilde yapanlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır”. _____________________ [1] Sâbiîler (Arapça: ٱلصَّابِئَة ٱلْمَنْدَائِيُّون, romanize: aṣ-Ṣābiʾah al-Mandāʾiyūn) güney Mezopotamya ovasına özgü etno-dinsel bir gruptur ve … Devamını oku

Maide 51

EY İNANANLAR! Yahudiyim diyenler ve Hristiyanım diyenleri veliler (yöneticiler) edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridirler/yöneticileridir. Sizden kim onları yönetici/veli edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez.

Maide 18

(Bir de) Yahudi mezhebi mensupları ve Hristiyan mezhebi mensupları; “Biz Allah’ın oğulları ve sevgili kullarıyız” dediler. De ki: “Öyleyse (Allah) size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Kesinlikle siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz.”[1] (Allah) dilediğini (hak edeni, suçsuz kimseleri) bağışlar, dilediğine (hak eden suçlu kimselere de) azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların da … Devamını oku

Maide 14

“BİZ HRİSTİYANIZ” diyenlerden de sağlam söz almıştık. Ama onlar da akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple birbirleri ile aralarında, kıyamet günü son bulacak bir düşmanlık ve kin oluştu. Allah ne yapmakta olduklarını onlara bildirecek!

Ali İmran 67

İbrahim ne Yahudi mezhebinden idi, ne de Hristiyan! Fakat o, Hanif (yanlışlardan uzaklaşıp dosdoğru) olarak Allah’a gönülden bağlanarak teslimiyet gösteren bir kuldu. Allah’a ortak koşanlardan da değildi.

Bakara 148

HERKESİN (Yahudiyim / Hristiyanım diyenlerin) yöneldiği / hedeflediği bir yön / bir hedef vardır. Haydi hep hayırlara koşun (hayırlarda) yarışın! Nerede olursanız olun Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

Bakara 144

(Ey Muhammed!) Biz senin çok defa / sık sık, yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. (Merak etme) elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. (Bundan böyle), yüzünü Mescid-i Haram (Kâbe) yönüne[1] çevir. (Ey Müminler) siz de nerede olursanız olun, (namazda) yüzünüzü hep onun (Kâbe) yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden (gelen) bir gerçek[2] olduğunu elbette … Devamını oku

Bakara 140

Yoksa siz: “İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakub ile Yakuboğulları da Yahudi, ya da Hristiyan idiler” mi diyorsunuz? De ki: “Sizler mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?” Kendisine Allah tarafından ulaşan bir gerçeği gizleyenden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Bakara 135

(YAHUDİLER): “Yahudi olun” ve (Hristiyanlar da): “Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız” dediler. De ki: “Hayır, hakka yönelen İbrahim’in dinine uyarız. O, Allah’a; ortak koşanlardan/put oluşturanlardan değildi.”

Bakara 120

Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahudi[yim diyen]ler ve ne de Hristiyanlar (Hristiyanım diyenler), senden asla razı olmuyorlar. De ki: “Allah’ın yolu, şüphesiz kesin doğru yoldur.” Sana gelen ilimden sonra, eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki; Allah’tan sana ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.

Bakara 113

YAHUDİLER; “Hristiyanlar bir temel üzerinde değiller” dediler. Hristiyanlar da; “Yahudiler bir temel üzerinde değiller” dediler. Oysa hepsi Kitabı okuyorlar. (Kitabı) bilmeyenler de tıpkı bunların söyledikleri gibi demişti. Artık onların aralarında uyuşamadıkları davada, hükmü Allah verecektir.

Bakara 111

(ONLAR) bir de; “Yahudi ve Hristiyanlardan başkası Cennete girmeyecek” dediler. Bu onların kuruntuları! De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz (iddianızı ispat edecek) delilinizi getirin.”

Bakara 102

Ve onlar, Süleyman’ın hükümranlığı ile ilgili; şeytanların okudukları[1]/uydurdukları yalanların ardına düştüler. Süleyman, kâfir olmamıştı ama sihir[2] yapmayı/fenni oyunlarla aldatmayı insanlara öğreten o şeytanlar[3] kâfir olmuşlardı[4]. Bir de vaktiyle Bâbil’de o iki (şehzâdenin) melikin, Hârût ile Mârût’un[5] başına gelenlerin[6] arkasına düştüler. Hâlbuki onlar “Biz büyük bir belaya düşürüldük[7], sakın bunu göz ardı etme!” demeden kimseye bir … Devamını oku

Bakara 62

ŞÜPHESİZ (bu Kitab’a inanan) Müminler, Yahudi[yim diyen]ler/Yahudi mezhebindenim diyenler, (kendilerini) Hristiyan[ız diye adlandıran]lar/Hristiyan mezhebindenim diyenler ve Sabiler[Nebilerle tanışmamış kimseler]den her kim; “Allah’a ve ahiret gününe iman eder[*] ve salih amel/hayata katkı sağlarsa/faydalı işleri en iyi -Allah’ın emrettiği- şekilde yaparsa, işte onlar için; Rableri katında ödül vardır, onlar gelecekten endişe etmeyecek, geçmişten dolayı da üzüntü duymayacaklardır!” … Devamını oku