Mealimizle İlgili

Çeviride / Mealde İzlenen Metod

Yıllardır birlikte MEAL ÇALIŞMALARI yaptığımız yaklaşık 50-60 kişilik üst düzeyde bir Ekibimiz var. Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan ve zaman zaman biraraya geldiğimiz her biri 23 Ana Bilim Dalında Uzman kıymetli insanlar! İlâhiyatçı, Mühendis, Matematikçi, Tıp Doktoru, Asker / Güvenlik Uzmanı, Fizikçi, Uzay Bilimci, Antropolog, Teknoloji Mühendisi ve diğer Bilim Dalları GİRİŞ Başlığında: 23 Ana Bilim Dalı konusunda detay bilgi verilmiştir, okumanızı öneririm.

Ekip’ten; Arap Dili ve Grameri Uzmanı bir Arkadaşımızın öncülüğünde: İkibinin üzerinde (aşağıda dosya ve içeriği hakkında resimler konulmuştur) A4 Ebadında bir çalışma ortaya çıktı. Sonra “Cümle Meali” hâline getirildi. Daha sonra Çeviri, kelime kelime kontrol edilerek ve Uzman Kardeşlerimize kontrol ettirilerek Orijinal Metin ile karşılaştırıldı. Anlam olarak, ilk Sureden son Sureye kadar, Surelerde geçen ayetlerin birbiriyle çelişki arzetmemesi gerekiyordu?!

Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim’in;

a) Genel bütünlüğüne,
b) Rasûller tarafından uygulama metotlarına,
c) Akıl, Bilim ve Kâinat Ayetleri ile çelişmezliğine özen gösterilerek;

“Size ve dünya insanlığına” hizmet olsun diye tasarlanıp hazırlanmıştır.

Kur’an Mealimizi yani 114 Sûreli/Katlı Gökdeleni: KUR’AN’IN KUR’ANCA ANLAM OKUYUŞU Adlı Eseri; adeta bir Mühendis titizliğinde tasarlayıp inşa ettik.

70’li yıllarda ilk kez Kur’an Meali okumaya başladığımda ya da yine yıllar sonra Kur’an Meali Hazırlık Çalışmalarımı sürdürürken hep şöyle dua ederdim: Allah’ım; bana, Kur’an ve Ayetlerini senin muradına uygun, anlamca en yakın olan anlamı ANLAMAYI/KAVRAMAYI lûtfet! Ne zaman Kur’an Mealini elime alsam: Allah’ım, Senin muradına en yakın olan anlamı kavramakla birlikte; ilmimi ve imanımı arttır, diye dua ederek başlardım. Meal okumaya başlayacağınız zaman sizlere de aynı şekilde dua ile Rabbinize niyazda bulunmanızı tavsiye ederim.

Hangi Kur’an Meali okuyor olursanız olun, isterse içerisinde pek çok hatalar bulunan bir Meal olsun, hiç farketmez. Arap Diline vakıf değilseniz, yukarıki paragrafta dediğim gibi, Yüce Rabbinize ihlâs ile O’nun muradına en yakın anlamayı/kavramayı isteyerek dua ederseniz, şu ayet sizde Furkan (doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırdedici) özellik oluşturur biiznillah:

«Bizim uğrumuzda cihat edenleri[8]/cehdedenleri/çalışanları/mücadele verenleri elbette başarılara iletiriz. Şüphesiz ki Allah; daima iyi davrananlarla beraberdir!» (Ankebut 69) [8] Burada geçen cihat sözcüğü çok geniş ve derin anlamlar içerir. Bu anlamlar başlıca şöylece sıralanabilir: Vahyi/Kur’an’ı öğrenmek (zira Allah, Kur’an ile en büyük cihadı yap, buyurur), bilim ve teknoloji üretmek, geçimini sağlamak, aklını doğru kullanmak, duygusal zekâyı işletmek, merhametli olmak, saldırgana karşı savunma görevini yapmak, hicret etmek vb. Bu iş ve davranışların tümü cihat sayılır. En doğrusunu Allah bilir.

«Öyleyse inkârcılara itaat etme! Onlara karşı bununla (Kur’an ile) cihat et, hem de büyük bir cihat!..» (Furkan 52) «EY İMAN EDENLER! Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız; O size, Furkanı/iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayışı verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.» (Enfal 29) Allah FURKAN özelliğini kendisine gerçekten güvenen (iman ehli) tüm müslümanlara lütfeder, yeter ki; O’nunla (Kur’an’ı anladığınız dilde okuyarak) bağınızı asla koparmayın?!

Hatta birileri diyorsa ki; en doğru Meal benim/bizim Mealimiz, yani benim/bizim verdiğim anlam ve yine birileri hatta falankesin Meali’dir, diyorsa: O insandan şiddete uzak durun, derim. Onun için bir Meal’de aklınıza, zihninize, kalbinize ters gelen bir şey varsa; en az 5 farklı Kur’an Meali ile o ayeti karşılaştırın, kıyaslamalı okuyun. En son kalbinize hangi anlam uygun gelirse, kalbiniz onaylarsa onu daha iyisi ve güzeliyle karşılaşana kadar benimseyebilirsiniz.

Herhangi birinin Ayet Mealini kabul etmemeniz sizi dinden imandan çıkarmaz. Siz o kişinin ya da kişilerin verdiği anlamı kabul etmiyorsunuz, o kadar! Dolayısıyla işte bu şekilde, Kur’an’ı anlama yolunda bir çaba/mücadele/cihat içerisinde olursanız: Allah ta sizleri murad ettiği, en doğruya en yakın anlama ulaştırır. Haydi yolculuğunuz hayırlı olsun, başaracağınıza inanıyorum…

Bu ayetler herhangi bir Kur’an Meali okurken aklınızda bulunsun. Başkalarının siz Meali anlayamazsınız. O kadar çok Meal var ki; her biri birbirinden farklı diyenlere aldırış etmeden?! Allah’a güvenin; O sizi en doğruya EN YAKIN ANLAYIŞA ulaştıracaktır ama eninde sonunda yanlış anlayıştan sizi kurtarır. Ben hep bu İMAN ile Kur’an Meali okudum ve Rabbimin lûtfunu hep gördüm, inanın aynı güzel şeyler sizlerin de başınıza gelecektir. Yeter ki; ömrünüz boyunca Kur’an’ı anladığınız dilde okumayı asla ihmal etmeyin: Çünkü ahirette tek hesaba çekileceğiniz muktesebat/ders gördüğünüz/göreceğiniz kitap Allah’ın Kitabı bu Kur’an’dır?!

*****

BU KUR’AN MEALİMİZİ HAZIRLAMAKTA TEK BİR AMACIMIZ VARDI, O DA HER İNSANI FABRİKA AYARLARINA, YANİ; YARATILIŞ FITRATI GERÇEĞİNİ HATIRLAMASINA VESİLE OLMAKTI!

Kur’an Mealimizi yani 114 Sûreli/Katlı Gökdeleni: KUR’AN’IN KUR’ANCA ANLAM OKUYUŞU Adlı Eseri; adeta bir Mühendis titizliğinde tasarlayıp 2006, 2009, 2010 yıllarında 8 Baskı yapılarak yayınlandı. 2009 yılında 6. Baskısı VATAN GAZETESİ tarafından yapılarak Okuyucularına Kupon karşılığında PROMOSYON/HEDİYE olarak verildi.

Şu an Sitemizde yayınlanan KUR’AN MEALİMİZ yaklaşık 3 yıl önce güncellenmiş hâli. Son bir yıldır da yeniden gözden geçirip güncelleme çalışması yapılıyor. Şubat 2024 yılı itibariyle son güncelleme tamamlandı. Yavaş yavaş yüklenilmeye başlandı ve inşaallah 6 ilâ 8 ay içerisinde yüklenme işleminin tamamlanması plânlanmıştır. Bu arada İNDİR Başlığındaki PDF Mealimizin 4.1.24 Versiyonu olup EN SON GÜNCELLENMİŞ hâlidir, dilerseniz inderibilirsiniz; linki veriyorum. Orada verilen linki tıklayarak İNDİRME SAYFASINA yönlendirileceksiniz, sonra da gerek Bilgisayarınıza ve gerekse Cep Telefonunuza indirebilirsiniz.

https://www.sadikturkmenmeali.com/indir/

En son güncelleme tamamlanmış olsa da zaman içerisinde farklı açılımlar tespit edildiğinde Sitedeki Mealimize yansıtılacak ve İNDİR başlığı altındaki PDF ‘te elbette güncellenmiş olacaktır.

Bu yüklü olan Meal (yani parantezli ve dipnotlu hâli demek istiyorum), Kur’an Kültürüne sahip veya sahip olmayan herkes düşünülerek tasarlanmış ve yayınlanmıştır. Parantez ve Dipnotlarla herkesin daha rahat anlamasına yardımcı olunmak maksadıyla konulmuştur.

Yine Allah izin verirse bir başka projemiz daha var, o da: Parantez ve Dipnot olmadan, sade bir şekilde Kur’an Kültürüne sahip (Araştırmacı ve Düşünen) kişiler hedeflenilerek tasarlanıp PDF olarak yayınlanacaktır. Aslında herkesin ORTAK BİR AKLA (anlayışa) SAHİP OLMASINI arzu ediyoruz. Temel meselelerde Kur’an ne veriyorsa onu almak durumundayız diye düşünüyoruz. Kur’an Düşünürü ve Araştırmacısı kardeşlerimizin yararlanması (yani kendi akıllarını kullanarak Kur’an Bütünlüğünde AYETLERARASI BAĞLANTIYI kurarak Ayetlerin Maksadına uygun kendi akletmeleri/düşünmeleri ile PARANTEZ ve DİPNOTLARDAKİ bizim kavrayışlarımız yerine kendileri bir anlam bulması için çalışmalarımız sürdürülmektedir; lütfen takipte kalınız.

Alak’tan başlayıp Mutaffifin’e kadar 86 Sure ile KALBİMİN İMANÎ TEMELİNİ atıp hayatıma alarak Ümmilikten (kitap nedir, iman nedir bilmez bir hâldeyken); Kur’an sâyesinde ALLAH’I BİLEN BİR KUL hâline geldim. Medeni Surelerden olan Bakara ile başlayıp Nasr Suresine kadar da 28 Sure ile Nahl 120. Ayeti gereği Atamız İbrahim as. gibi: BİREY OLARAK KENDİ MEDENİYETİMİ/ANLAYIŞIMI İNŞA ETTİM!

~ “GERÇEK ŞU Kİ, İbrahim (Allah’ı) birleyerek; gönülden Allah’a boyun eğen (fikir ve sistem açısından) bir ümmetti/toplumdu. Ve asla Allah’a ortak koşanlardan değildi!” (Nahl 120)

Çağımıza ve gelecek çağlara ışık tutacak şekilde ve adeta bir Mühendis titizliğinde tasarlanıp hazırlanan: Kur’an’ın Kur’anca Anlam Okuyuşu adlı Kur’an Mealimiz; 21. Yüzyıl Müslümanlarının problemlerine çözüm önerileri, farklı bir bakış açısı ve dipnotlarda günümüze göre yaptığımız bilgilendirme amaçlı görüşlerimizle tefekkürünüze ve ilmi araştırmalarınızın hizmetine sunulmuştur.

Daha detay bilgi için GİRİŞ ve SUNUŞ Yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

https://www.sadikturkmenmeali.com/giris/

https://www.sadikturkmenmeali.com/giris/sunus/

Şimdi Mealimizle Başbaşa Bırakalım

Selâm Hüdaya/Hidayete Rehbere, Kur’an’a tâbi olanların üzerine olsun; umarım her birinizle ahirette bir araya gelir sohbet ederiz; tabi Cennet ya da Köşklerinden herhangi birine lâyık olanlardan olursak?! İyi okumalar ve inşaallah lâyık olanlardan olmamız duasıyla; hoşça ve sevgiyle kalın.

AŞAĞIDAKİ RESİMLER HAKKINDA;

Girişte hatırlarsanız şöyle demiş ve bu resimleri de onun için aşağıya alacağımızı belirtmiştik: Arap Dili ve Grameri Uzmanı İlâhiyat Fakültesi Mezunu Arkadaşlarımız Kur’an-ı Kerim’i önce kelime kelime tercüme ettiler. Böylece ikibinin üzerinde (aşağıda dosya ve içeriği hakkında resimler konulmuştur) A4 Ebadında bir çalışma ortaya çıktı. Sonra “Cümle Meali” hâline getirildi.

Son söz olarak: BU KİTABI okuduktan sonra düşünce ve duygularınıza, anlayış ve algılamanıza hitap ettiğine inanırsanız; ayrıca Çeviride/Mealde geçen ve kesme işaretiyle de yan yana verdiğimiz kelimelerden birinin konuşma ve yazma dilinizle de örtüştüğünü görürseniz, işte o zaman:

“Artık sizler de Kur’an’ı anlıyorsunuz” demekti
r.


Sevgiyle ve sağlıcakla kalın.

Saygılarımla,
Kur’an Meali Editörü
ve Araştırmacı Fâkih

SADIK TÜRKMEN
(Bilgi İşlem Mühendisi)


Site Açılışı 29 Ekim 2023