Bakara 285

Rasûl, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve rasûllerine iman ettiler ve şöyle dediler: “O’nun rasûllerinden hiçbirini diğerinden) ayırdetmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız Senin katınadır.”


Benzerler: 7/158 - 2/177 - 3/84 - 4/136« | Bakara 285 | »


Ayetin Kelime karşılıkları

# Kelime Anlam Kök
1 amene inandı امَنَ
2 r-rasulu Resul الرَّسُولُ
3 bima şeye بِمَا
4 unzile indirilen أُنْزِلَ
5 ileyhi kendisine إِلَيْهِ
6 min -nden مِنْ
7 rabbihi Rabbi- رَبِّهِ
8 velmu'minune ve mü'minler (de) وَالْمُؤْمِنُونَ
9 kullun hepsi كُلٌّ
10 amene inandı امَنَ
11 billahi Allah'a بِاللَّهِ
12 ve melaiketihi ve meleklerine وَمَلَائِكَتِهِ
13 ve kutubihi ve Kitaplarına وَكُتُبِهِ
14 ve rusulihi ve resullerine وَرُسُلِهِ
15 la لَا
16 nuferriku ayırdetmeyiz (dediler) نُفَرِّقُ
17 beyne arasını بَيْنَ
18 ehadin hiçbirini أَحَدٍ
19 min -nden مِنْ
20 rusulihi O'nun elçileri- رُسُلِهِ
21 ve kalu ve dediler ki وَقَالُوا
22 semia'na İşittik سَمِعْنَا
23 ve etaa'na ve ita'at ettik وَأَطَعْنَا
24 gufraneke bağışlamanı dileriz غُفْرَانَكَ
25 rabbena Rabbimiz رَبَّنَا
26 ve ileyke sanadır وَإِلَيْكَ
27 l-mesiru dönüş(ümüz) الْمَصِيرُ