Bakara 80

BİR DE dediler ki: “Bize ateş sayılı birkaç günden başka asla dokunmayacaktır”. Sen onlara de ki: “Siz bunun için Allah’tan söz mü aldınız?-Eğer böyle ise, Allah verdiği sözden dönmez-. Yoksa siz, Allah’a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?”


Bağlantılı Ayetler: 3/24 - 10/18 - 82/16« | Bakara 80 | »


Ayetin Kelime Karşılıkları

# Kelime Anlam Kök
1 ve kalu Bir de dediler ki وَقَالُوا
2 len asla لَنْ
3 temessena bize dokunmayacaktır تَمَسَّنَا
4 n-naru ateş النَّارُ
5 illa dışında إِلَّا
6 eyyamen gün أَيَّامًا
7 mea'dudeten sayılı birkaç مَعْدُودَةً
8 kul De ki قُلْ
9 ettehaztum aldınız mı? أَتَّخَذْتُمْ
10 inde katında عِنْدَ
11 llahi Allah اللَّهِ
12 ahden bir söz (bu hususta) عَهْدًا
13 felen öyleyse فَلَنْ
14 yuhlife dönmez يُخْلِفَ
15 llahu Allah اللَّهُ
16 ahdehu sözünden عَهْدَهُ
17 em yoksa أَمْ
18 tekulune söylüyorsunuz تَقُولُونَ
19 ala hakkında عَلَى
20 llahi Allah اللَّهِ
21 ma bir şey مَا
22 la لَا
23 tea'lemune bilmediğiniz تَعْلَمُونَ