Enam 104

DOĞRUSU size, Rabbinizden basiretler (anlama ve kavrama araçları) gelmiştir! Artık kim görürse, yararı kendisinedir. Kim de (gerçeği görmekten kaçınırsa) körelirse kendi aleyhinedir. Ve: “Ben sizin bekçiniz/koruyucunuz değilim” (de).


Bağlantılı Ayetler: 6/50»6/51 - 13/19 - 22/46 - 27/81« | Enam 104 | »


Ayetin Kelime Karşılıkları

#KelimeAnlamKök
1kaddoğrusuقَدْ
2ca'ekumsize geldiجَاءَكُمْ
3besairubasiretlerبَصَائِرُ
4min-denمِنْ
5rabbikumRabbiniz-رَبِّكُمْ
6femenartık kimفَمَنْ
7ebsaragörürseأَبْصَرَ
8felinefsihi(yararı) kendisinedirفَلِنَفْسِهِ
9ve menve kim deوَمَنْ
10amiyekör olursaعَمِيَ
11fealeyha(zararı) kendisinedirفَعَلَيْهَا
12ve mave değilimوَمَا
13enabenأَنَا
14aleykumsizin üzerinizeعَلَيْكُمْ
15bihafizinbekçiبِحَفِيظٍ