Enam 121

Allah’ın haram kıldığı şeylerden yemeyiniz; çünkü o, yoldan sapmaktır. Doğrusu şeytanlar kendi dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için fısıldarlar! Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de müşriklerden olursunuz!


Bağlantılı Ayetler: 2/173 - 6/138 - 6/145 - 16/115 - 22/34« | Enam 121 | »


Ayetin Kelime Karşılıkları

#KelimeAnlamKök
1ve laوَلَا
2te'kuluyemeyinizتَأْكُلُوا
3mimmaşeylerdenمِمَّا
4lemلَمْ
5yuzkerianılmayanlardanيُذْكَرِ
6ismuadıاسْمُ
7llahiAllah'ınاللَّهِ
8aleyhiüzerineعَلَيْهِ
9ve innehuçünkü oوَإِنَّهُ
10lefiskunyoldan çıkmadırلَفِسْقٌ
11ve inneve şüphesizوَإِنَّ
12ş-şeyatineşeytanlarالشَّيَاطِينَ
13leyuhunefısıldarlarلَيُوحُونَ
14ilaإِلَىٰ
15evliyaihimdostlarınaأَوْلِيَائِهِمْ
16liyucadilukumsizinle mücadele etmeleriniلِيُجَادِلُوكُمْ
17ve inve eğerوَإِنْ
18etaa'tumuhumonlara uyarsanızأَطَعْتُمُوهُمْ
19innekumşüphesiz siz deإِنَّكُمْ
20lemuşrikunemüşriklerden (olursunuz)لَمُشْرِكُونَ