Enfal 13

Bu, onların Allah’a karşı gelmeleri ve Rasûlüne zulüm yapmalarındandır. Her kim de Allah’a karşı gelir ve Rasûlüne zulüm yaparsa; bilsin ki, Allah’ın cezası şiddetlidir.


Bağlantılı Ayetler: 58/5 - 58/20 - 58/22 - 4/84 - 5/29 - 6/120 - 17/98« | Enfal 13 | »


Ayetin Kelime Karşılıkları

#KelimeAnlamKök
1zalikeböyle (olacak)ذَٰلِكَ
2biennehumçünkü onlarبِأَنَّهُمْ
3şakkukarşı geldilerشَاقُّوا
4llaheAllah'aاللَّهَ
5ve rasulehuve Elçisineوَرَسُولَهُ
6ve menkimوَمَنْ
7yuşakikikarşı gelirseيُشَاقِقِ
8llaheAllah'aاللَّهَ
9ve rasulehuve Elçisineوَرَسُولَهُ
10feinnemuhakkak kiفَإِنَّ
11llaheAllah'ınاللَّهَ
12şediduçetin olurشَدِيدُ
13l-ikabicezasıالْعِقَابِ