Enfal 59

İNKÂR EDEN saldırganlar, asla yakayı kurtardıklarını sanmasınlar. Çünkü onlar aciz bırakamazlar.


Bağlantılı Ayetler: 4/14 - 5/37 - 14/22 - 39/13« | Enfal 59 | »


Ayetin Kelime Karşılıkları

#KelimeAnlamKök
1ve laوَلَا
2yehsebennesanmasınlarيَحْسَبَنَّ
3ellezinekimselerالَّذِينَ
4keferuinkar edenlerكَفَرُوا
5sebekukaçabilecekleriniسَبَقُوا
6innehumşüphesiz onlarإِنَّهُمْ
7laلَا
8yua'cizune(bizi) aciz bırakamazlarيُعْجِزُونَ