Fatiha 2

ADINDAN övgüyle bahsedilmeye lâyık olan tek varlık, Alemlerin (dünya ile birlikte bütün kâinatın/evrenin/uzayların/gezegenlerin/galaksilerin) Rabbi/Sahibi (bütün kulların ve zamanların, canlı ve cansız bütün varlıkların sahibi, hükümdarı, eğiticisi, terbiyecisi, koruyucusu) Allah’tır!