Fatiha 3

O Rahman’dır,[2] Rahim’dir[3].

[2] Rahman sıfatıyla; inansın inanmasın yarattığı bütün kullarına karşılıksız iyilik edendir.

[3] Rahim sıfatıyla; yalnız inananlara ve iyilere karşılıksız verendir/lütfu geniş olandır.