Fatiha 7

Kendilerine nimet (Vahiy/Kitap) verdiklerinin yolunu. Gazaba uğramışların ve sapıtmışların/yoldan çıkmışların yolunu değil!