Maide 73

Andolsun; “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler kâfir olmuştur. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun, onlardan inkâr edenlere elbette çok acıklı bir azap dokunacaktır.


Benzerler: 4/171 - 5/72 - 16/51« | Maide 73 | »


Ayetin Kelime karşılıkları

#KelimeAnlamKök
1lekadelbetteلَقَدْ
2keferakafir olmuşlardırكَفَرَ
3ellezinekimselerالَّذِينَ
4kaludiyen(ler)قَالُوا
5inneşüphesizإِنَّ
6llaheAllahاللَّهَ
7salisuüçüncüsüdürثَالِثُ
8selasetinüçünثَلَاثَةٍ
9ve maoysa yokturوَمَا
10minhiçbirمِنْ
11ilahinilahإِلَٰهٍ
12illabaşkaإِلَّا
13ilahunilahtanإِلَٰهٌ
14vahidunbir olanوَاحِدٌ
15ve ineğerوَإِنْ
16lemلَمْ
17yentehuvazgeçmezlerseيَنْتَهُوا
18ammaşeylerdenعَمَّا
19yekulunededikleriيَقُولُونَ
20leyemessenneelbette dokunacaktırلَيَمَسَّنَّ
21ellezinekimselereالَّذِينَ
22keferuinkar eden(lere)كَفَرُوا
23minhumonlardanمِنْهُمْ
24azabunbir azabعَذَابٌ
25elimunacıklıأَلِيمٌ