Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla
(Herkese İyilik Eden ve İyilere Lütfu Geniş olan Allah’ın Adıyla)

Asr 1

ASRA (İslâm’ın din olarak yaşanıldığı her âna/zamana/çağa/yüzyıla) andolsun ki;

Asr 2

Gerçekten insan (bütün bu dönemlerde) hüsrân/stres/bunalım/zarar içindedir.

Asr 3

(Bunalım/stres/hüsrân içinde olmayanlar ise) ancak; iman edenler, salih amel/faydalı işleri en iyi şekilde yapanlar, birbirlerine (yalnızca) gerçeği/hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine (her türlü zorluğa rağmen), sabrı[1]/direnmeyi/çalışmayı tavsiye edenlerdir!

______________________
[1] Sabır: Doğru işlerde direnmek, tahammüllü olmak, doğru işlerde zorluklara katlanmak/göğüs germek, olaylar karşısında panige kapılmamak, güreşenin sabrı gibi, başarılı olmak için azami gayret harcamak vb.