Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

Asr 1

ASRA (İslâm’ın din olarak yaşanıldığı ve nefes alınıp verilen her âna / zamana / çağa / yüzyıla) andolsun ki;

Asr 2

Gerçekten insan (bütün bu dönemlerde) hüsrân / stres / bunalım / zarar içindedir.

Asr 3

(Bunalım / stres / hüsrân içinde olmayanlar ise) ancak; iman edenler, salih amel / hayata katkı sağlayanlar / faydalı işleri en iyi şekilde yapanlar, birbirlerine (yalnızca) gerçeği / hakkı tavsiye edenler (yani Kur’an ile tavsiyeleşenler) ve birbirlerine (her türlü zorluğa rağmen), sabrı[1] / direnmeyi / çalışmayı tavsiye edenlerdir!

______________________
[1] Sabır: Doğru işlerde direnmek, tahammüllü olmak, doğru işlerde zorluklara katlanmak/göğüs germek, olaylar karşısında panige kapılmamak, güreşenin sabrı gibi, başarılı olmak için azami gayret harcamak vb.