Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

Burûç 1

ANT OLSUN o yıldız kümeleri sahibi gökyüzüne,

Burûç 3

ant olsun o şahide ve şahitlik edilene!

Burûç 4

KAHROLSUN o hendek arkadaşları,

Burûç 5

o ateşlerle dolu hendeği hazırlayanlar!

Burûç 6

Hani onlar, onun çevresinde oturmuşlardı.

Burûç 7

Ve müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

Burûç 8

Kendileri onlardan yalnızca güçlü ve övgüye değer Allah’a inandıkları için intikam alıyorlardı.

Burûç 9

O (Allah) ki; göklerin ve yerin mülkü/yönetimi/imparatorluğu O’nundur. Allah herşeye şahittir.

Burûç 10

MÜMİN erkeklere ve mümin kadınlara işkence edenler, sonra da tövbe etmeyenler var ya; işte onlara kesinlikle cehennem azabı vardır. Yakıcı ateş azabı da onlar içindir.

Burûç 11

İman edenlere ve salih amelleri/hayata katkı sağlayanlara/faydalı işleri en iyi şekilde yapanlara ise, alt taraflarından ırmaklar akan cennetler vardır. Büyük başarı/kurtuluş işte budur!

Burûç 12

ŞÜPHESİZ Kİ, Rabbinin yakalayışı pek şiddetlidir.

Burûç 13

Gerçek şu ki; O’dur yoktan var eden ve yeniden diriltecek/hayat verecek olan!

Burûç 14

Bağışlayıcıdır, vedud/sevgi dolu olandır.

Burûç 15

Arş’ın sahibidir, şanı yücedir.

Burûç 19

Fakat doğrusu o inkârcılar bir yalanlama içindedirler.

Burûç 20

Halbuki Allah onları arkalarından kuşatmıştır.

Burûç 21

DOĞRUSU O, şanlı bir Kur’an’dır,

Burûç 22

Lev-i mahfuzdadır / korunmuş bir levhâda kayıt altındadır!