Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

Fatiha 1

RAHMAN ve Rahim olan Allah’ın adıyla (herkese iyilik eden ve iyilere lütfu geniş olan Allah’ın adıyla).

Fatiha 2

ADINDAN övgüyle bahsedilmeye / HAMDA lâyık olan tek varlık; Alemlerin Rabbi, Sahibi yalnızca Allah’tır!

Parantezlerle okuduğumuz bazı kavramları daha net anlamış oluruz. Mushaf Sıralamasına göre ilk sırada olan Fatiha Suresi neden 1. ayette: Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur, denilmiştir görelim;

ADINDAN övgüyle bahsedilmeye / HAMDA[*] (ibadet, kulluk edilmeye ve yardım istenilmeye) lâyık olan tek varlık; Âlemlerin (dünya ile birlikte bütün kâinatın / evrenin / uzayların / gezegenlerin / galaksilerin) Rabbi / Sahibi (bütün kulların ve zamanların, canlı ve cansız bütün varlıkların sahibi, hükümdarı, eğiticisi, terbiyecisi, koruyucusu olan) Allah’tır!

______________________
[*] Hamd kelimesinin doğru anlamı aslında hemen aşağıda gelen ayetlerle Allah tarafından açıklanmıştır. Yoksa kuru kuruya elhamdülillah demek değildir. İbadet ve Yardım istenilmeye lâyık tek varlık Allah’tır, O; Rahman’dır, Rahim’dir, Din Gününün Sahibidir, Sırat-ı Müstakime (en doğru yola, en doğru anlayışa yalnızca O iletir), her türlü dalaletten yalnız O’na sığınılarak (Kur’an ile) kurtulunur şeklinde okumakta fayda var!

Fatiha 3

O Rahmândır (iyiliği sonsuzdur), Rahîmdir (ikramı boldur).

Fatiha 4

Din (hesap/hesaplaşma/ceza/karşılık) gününün sahibidir.

Fatiha 5

ANCAK Sana ibadet eder/boyun eğer/kul olur ve yalnız Senden yardım isteriz.

Fatiha 6

BİZE doğru yolu göster (öğret).

Fatiha 7

Kendilerine nimet (vahiy) verdiklerinin yolunu. Gazaba uğramışların ve sapıtmışların yolunu değil!