Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

Fatiha 1

Rahman (bütün kullarına iyilikle davranan) ve Rahîm (bütün inanan ve iyi kullarına karşı lütfu/ikrâmı bol) Allah’ın adıyla.

Fatiha 2

ADINDAN övgüyle bahsedilmeye lâyık olan tek varlık, Alemlerin (Uzayların/Evrenin) Rabbi/Sahibi Allah’tır!

Fatiha 3

O Rahmândır (iyiliği sonsuzdur), Rahîmdir (ikramı boldur).

Fatiha 4

Din (hesap/hesaplaşma/ceza/karşılık) gününün sahibidir.

Fatiha 5

ANCAK Sana ibadet eder/boyun eğer/kul olur ve yalnız Senden yardım isteriz.

Fatiha 6

BİZE doğru yolu göster (öğret).

Fatiha 7

Kendilerine nimet (vahiy) verdiklerinin yolunu. Gazaba uğramışların ve sapıtmışların yolunu değil!