Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

Kafirun 1

DE Kİ: Ey (gerçeği / hakikati gördükleri halde üzerini örten) kâfirler!

Kafirun 2

Ben kul olmam, sizin kul olduklarınıza.

Kafirun 3

Siz de ibadet etmezsiniz, benim ibadet ettiğime.

Kafirun 4

Ben asla kul olacak değilim, sizin kul olduklarınıza.

Kafirun 5

Siz de ibadet edecek değilsiniz, benim ibadet ettiğime.

Kafirun 6

Sizin dininiz[1] (ahireti reddederek oluşturduğunuz / seçtiğiniz hayat tarzınız) size, benim dinim de (ahireti kabul ederek oluşturduğum / seçtiğim hayat tarzım da) banadır.

______________________
[1] “Din” kelimesi Fatiha Suresi’nde ahiret günü, hesap ve ceza / karşılık günü olarak kullanılıyor. Bu Sure’de ise; ahiret gününü red veya kabul edenlerin buna göre oluşturdukları “hayat tarzı” olarak kullanılıyor.