Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

Kıyamet 1

HAYIR HAYIR, yemin ederim o kıyamet gününe!

Kıyamet 2

Hayır hayır, yemin ederim o kendisini kınayan nefse/kişiye!

Kıyamet 3

İNSAN, kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?

Kıyamet 4

Evet toplarız, onun parmak uçlarını / izlerini bile düzenlemeye kadiriz.

Kıyamet 5

Ama, yine de insan; suç / günah olan şeyleri yapmaya devam etmek istiyor.

Kıyamet 6

“Kıyamet günü ne zamanmış?” diye soruyor.

Kıyamet 9

Güneş ve Ay toplandığı/bir araya/aynı hizaya getirildiği zaman!

Kıyamet 10

İşte o gün, insan: “Kaçacak yer nerede/neresi?” der.

Kıyamet 11

Hayır! Sığınak/korunup kaçılacak yer yoktur.

Kıyamet 12

O gün varıp durulacak yer Rabbinin huzurudur.

Kıyamet 13

O gün insana bildirilir; önceden yaptığı, sonraya bıraktığı/tasarladığı (herşey)!..

Kıyamet 14

Gerçek şu ki (o gün / kıyâmet günü); insan kendi kendisinin tanığıdır / şahididir / kendi yaptıklarını itiraf edecektir!

Kıyamet 16

ONUNLA (Vahiy / Kur’an ile)[1] hüküm / isâbetli karar vermek için (konuyla ilgili vahiy / ayet / hükmümüz -verdiğimiz bir karar- gelmediyse) acele ederek hüküm verme / görüş belirtme, sabret / bekle!

______________________
[1] Vahiy / Kur’an ile hüküm vermek için acele etme, sana bilgi verilmeyen konularda hüküm vermek için acele etme, bekle; konuyla ilgili seni bilgilendireceğiz. Sakin ol ve sana okunduğunda Kur’an’ı takip et, izle!

Kıyamet 17

Şüphesiz onu/indirileni toparlamak ve (harekeli olarak sure sure sıralayıp, ayet ayet yerli yerince yerleştirmek yani) Kur’an hâline getirmek (hükmünü oluşturmak ta) Bizim üzerimizedir/Bize düşer/aittir.[1]

______________________
[1] Allah; kitabını sure sure sıralama ve ayet ayet yerli yerince yerleştirme konusunu kesinlikle kendi üzerine almıştır. Nebi Muhammed as.’a ve onun ashabına bile bırakmamıştır. Bize aittir, derken Allah kendisi ve Melekleri ile birlikte BİZ diyerek bizzat kendisi üstlenmiştir. Gerçek şu ki; Kur’an’ın “Sure Sure dizayni, Ayet Ayet yerleştirilmesi büyük bir mucizedir” ve bunu Allah ve Emri Gereği Meleklerince tasarlanıp dizayn edilmiştir. En doğrusunu Allah bilir.

Kıyamet 18

Öyleyse; Biz onu (Kur’an’ı bir bütün olarak) toparladığımızda sen de hemen sana okunana[1] (ondaki/ondan çıkan hükme) uy!

______________________
[1] Telaffuzuna dikkat et olarak ta anlaşılabilir.

Kıyamet 19

Zaten onu (tafsilâtıyla/enine boyuna) beyân etmek/açıklamak Bize aittir[1].

______________________
[1] İniş Sırasına Göre Kur’an: Allah’ın Tefsiri/enine boyuna Kur’an’ın açıklanması.

Kıyamet 20

HAYIR HAYIR! Siz hemen ele geçen şeyleri/peşini/dünyalığı seviyorsunuz.

Kıyamet 21

Geleceği/kalıcı olanı/ahireti ise terk ediyorsunuz.

Kıyamet 22

Yüzler var ki, o gün ışıl ışıl parlar.

Kıyamet 24

Birtakım yüzler de vardır ki, o gün asıktır,

Kıyamet 25

onunla (o azapla) bel kemiğinin kırılacağını anlar.

Kıyamet 26

HAYIR HAYIR! Can köprücük kemiğine dayandığı zaman (diğer insanlar);

Kıyamet 27

“(Onu kurtaracak) bir hekim/ona okuyacak bir kimse yok mu?” diye sesleniyorlar.

Kıyamet 28

Kendisi de anlar ki, artık ayrılık anıdır/vaktidir.

Kıyamet 30

O gün sevk, yalnızca Rabbinin huzurunadır.

Kıyamet 31

FAKAT o, gerçeği kabul etmedi ve namaz da kılmadı.

Kıyamet 36

İNSAN, başıboş bırakılacağını mı sanıyor?

Kıyamet 37

O, bir zamanlar ana rahminde, küçücük bir nutfe değil miydi?

Kıyamet 38

Sonra, alak (döllenmiş yumurta) oldu. Derken, Allah onu yarattı da ona şekil verdi.

_____________________
ADEM AS.’IN YARATILIŞI İLE İLGİLİ AYETLER LİNKİ;

Yukarıdaki ayette şöyle bir parantez koymuştuk: (Allah ilk/sıfır yaratılışın devamı olarak bugün) diye. Biz parantezleri konuyla ilgili Kur’an Bütünlüğünde geçen ayetlerden alıp koyduk ki; İlköğretim, Ortaöğrenim ve Lise Seviyesindeki kardeşlerimiz konuyla ilgili bağlantıyı daha rahat kurabilsinsinler. Aynı zamanda Kur’an Kültürüyle henüz yeni tanışan bütün insanları düşünerek koyduk. Zaten Mealimiz: KELİME KELİME, MOTOMOT yani bir Çeviri/Meal değil biliyorsunuz, nedir peki: KUR’AN’IN KUR’ANCA ANLAM OKUYUŞU diye sunduk bu yüzden. 

Bkz. Bakara 2/30; İsa’nın Yaratılışta durumu Adem’n durumu gibidir olarak gelen Ayeti Al-i İmran 59Araf 7/189Müminûn 23/1225/Furkân 5432/Secde 735/Fâtır 1137/Saffât 1138/Sâd 7138/Sâd 7240/Mü’min 6753/Necm 32.

Kıyamet 39

Ondan da çift yarattı; erkek ve dişiyi.

_____________________
ADEM AS.’IN YARATILIŞI İLE İLGİLİ AYETLER LİNKİ;

Yukarıdaki ayette şöyle bir parantez koymuştuk: (Allah ilk/sıfır yaratılışın devamı olarak bugün) diye. Biz parantezleri konuyla ilgili Kur’an Bütünlüğünde geçen ayetlerden alıp koyduk ki; İlköğretim, Ortaöğrenim ve Lise Seviyesindeki kardeşlerimiz konuyla ilgili bağlantıyı daha rahat kurabilsinsinler. Aynı zamanda Kur’an Kültürüyle henüz yeni tanışan bütün insanları düşünerek koyduk. Zaten Mealimiz: KELİME KELİME, MOTOMOT yani bir Çeviri/Meal değil biliyorsunuz, nedir peki: KUR’AN’IN KUR’ANCA ANLAM OKUYUŞU diye sunduk bu yüzden. 

Bkz. Bakara 2/30; İsa’nın Yaratılışta durumu Adem’n durumu gibidir olarak gelen Ayeti Al-i İmran 59Araf 7/189Müminûn 23/1225/Furkân 5432/Secde 735/Fâtır 1137/Saffât 1138/Sâd 7138/Sâd 7240/Mü’min 6753/Necm 32.

Kıyamet 40

Şimdi bunları yapan (Allah’ın), ölüleri (tekrar) diriltmeye gücü yetmez mi?