Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

Kureyş 1

KUREYŞ’in emniyeti ve dokunulmazlığı için;

Kureyş 2

kış ve yaz yolculuklarının emniyet ve dokunulmazlığı için;

Kureyş 3

bu Ev’in (ibadet için yapılan Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.

Kureyş 4

O (Rab) ki (bu yolculuklarda yaptıkları ticaret sebebiyle); onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve onları korkudan güvene kavuşturdu[]. [] Bkz. Fil Suresinde anlatılan koruma ile güvene kavuşturdu.