Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

Nasr 1

ALLAH’ın yardımı (1) ve fetih (2) geldiğinde ve

[1] Allah’ın Yardımı: Allah’ın başkalarının da hak ve özgürlüklerine riayet ederek kimseye saldırmadıkları halde, saldırıya uğrayanlara yol göstermesi ve tüm barış yollarının tükenmesi üzerine; saldırganlara karşı garantili bir zafer sözü vermesi…

[2] Fetih: İnsan hak ve özgürlüklerini ihlal ederek, Müminlerin ve Elçi’- nin konuşmasını yasaklayıp öldürmeye çalışan saldırgan, terörist müşriklerin merkezi; Mekke’nin fethi…

Nasr 2

insanların kitleler halinde, Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde;

Nasr 3

Rabbine hamd ile (yaptığı her şeyi yerli yerince güzel yapıp yöneten olarak), tesbihte bulun ve O’ndan mağfiret/bağışlanma dile! Çünkü O, tüm içten tövbeleri/bağışlanma dileklerini kabul edendir.