Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

Nuh 1

ŞÜPHESİZ Biz Nuh’u, “Kendilerine acı bir azap yetişmeden önce, halkını uyar” diye kavmine gönderdik.

Nuh 2

Dedi ki: “Ey kavmim! Ben, sizin için apaçık bir uyarıcıyım.

Nuh 3

Allah’a kulluk edin, O’ndan sakının ve bana uyun ki;

Nuh 4

günahlarınızı bağışlasın ve sizi, bir süreye kadar ertelesin. Allah’ın emri geldiği zaman, kesinlikle ertelenmez, ne olurdu bilmiş olsaydınız!”

Nuh 5

DEDİ Kİ: “Rabbim! Ben kavmimi gece-gündüz davet ettim.

Nuh 6

Benim davetim ancak onların kaçışlarını artırdı.

Nuh 7

Doğrusu ben onları kendilerini affedip bağışlaman için her davet edişimde; onlar (Senin vahyini/ayetlerini duymak istemedikleri için) parmaklarını kulaklarına tıkadılar, giysilerine büründüler ve direndiler. Büyüklendikçe büyüklendiler!

Nuh 8

Doğrusu ben onları açık açık çağırdım.

Nuh 9

Sonra onlara, hem ilân ederek/açıktan söyledim/tebliğde bulundum, hem de herbirine ayrı ayrı söyledim.

Nuh 10

‘Rabbinizden bağışlanma dileyin; şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır’ dedim.

Nuh 11

“Ta ki; size, gökten bol yağmur göndersin.

Nuh 12

Sizi mallarla ve çocuklarla desteklesin. Size bahçeler versin, sizin için nehirler akıtsın.

Nuh 13

Size ne oluyor ki; Allah’tan bir vakar/büyüklük ummuyorsunuz?

Nuh 14

Oysa O, sizi aşamadan aşamaya geçirerek yaratmıştır.

Nuh 15

Görmediniz mi? Allah yedi kat göğü nasıl uygun tabakalar halinde yaratmıştır?

Nuh 16

Bunlar içinde Ay’ı yansıyan bir nur/ışık yapmış, Güneş’i de (aydınlatıcı) bir lâmba kılmıştır.

Nuh 17

Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi.[*]

_____________________
[*] Bitkiler topraktan biter ve ondaki cansız /inorganik maddelerle büyür. İnsanlar da topraktan yetişen bitkilerle ve etçil veya otçul hayvanlarla beslenir. Demek ki bitkiler gibi, insanların da yapı taşlarını oluşturan temel maddeler en başta cansızdır. İnsan ölüp de toprağa karıştığında tekrar cansız /inorganik elementler haline gelir. Kıyamette de tıpkı ilk yaratılışı gibi topraktan yaratılacak, topraktaki elementleri onun için tohum görevi görecektir. (Bakara 2/28, Hud 11/61, Hac 22/5, Rum 30/20, Fatır 35/11, Mü’min 40/67).

Nuh 18

Sonra sizi yine oraya döndürür ve bir çıkarışla mutlaka yeniden çıkarır.

Nuh 19

Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır.

Nuh 20

Öyle ki onda, geniş yollar edinip dolaşabilesiniz diye!”

Nuh 21

NUH dedi ki: “Rabbim! Onlar bana isyan ettiler; mal ve çocukları, kendisine kayıptan başka bir şey artırmayan bir kimseye uydular!

Nuh 22

Ve çok büyük tuzaklar kurdular!

Nuh 23

Dediler ki: “Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Ve sakın bırakmayın; ne Vedd’i (aşk tanrısını), ne Suvâ’ı (nesli verdiği sanılan putları), ne Yeğus’u (yağmur tanrısını), ne Yeûk’u (kuvvet tanrısını) ve ne de Nesr’i (gök tanrısını).”

Nuh 24

Onlar birçok kimseleri saptırdılar. Sen de zalimlere şaşkınlıktan başka bir şey artırma!”

Nuh 26

NUH dedi ki: “Rabbim! Yeryüzünde inkârcıların tüten tek bir ocağını bırakma!

Nuh 27

Çünkü, Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Ve onlar doğurduklarını; suçlu, kâfir bir kişi olarak yetiştiriyorlar!

Nuh 28

Rabbim! Beni, anamı-babamı ve inanmış olarak evime giren kimseyi, gerçeklere inanan erkekleri ve gerçeklere inanan kadınları bağışla. Hain zalimlerin ise, ancak yıkımlarını artır!”