Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

Talak 1

EY NEBİ! (Mümin erkeklere söyle; Nikâh altında tuttukları) kadınları boşamak istediklerinde, onların iddetlerini dikkâte alarak (hayız/âdet/regl kanamasından kurtulduktan sonra) boşasın ve iddeti saysınlar. Rabbiniz olan Allah’a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmaları dışında onları (bekleme süresince) evlerinden kovup çıkarmayın, kendileri de gitmesinler. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki; Allah sonra yeni bir durum ortaya çıkarır.

Talak 2

Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca; onları güzelce tutun, yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki âdil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapsınlar. İşte bununla Allah’a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar.

Talak 3

Onu beklemediği yerden ödüllendirir. Kim Allah’a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah herşeye bir ölçü koymuştur.

Talak 4

KADINLARINIZDAN âdetten kesilmiş olanlarla, âdet görmeyenler(in hamilelikleri) hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise, doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.

Talak 5

İşte bu, Allah’ın size indirdiği emridir. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onun ödülünü büyütür.

Talak 6

ONLARI (iddetleri süresince) gücünüz nispetinde, oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için (çocuğu) emzirirlerse, (emzirme) ücretlerini de verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız, çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirebilir.

Talak 7

Eli geniş olan, elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar olan da, Allah’ın ona verdiğinden (o ölçüde) harcasın. Allah bir kimseyi ancak imkânlarına göre yükümlü kılar. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır.

Talak 8

NİCE kentlerin halkı Rablerinin ve O’nun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azdılar. Bu yüzden kendilerini çetin bir hesaba çektik ve görülmedik bir azaba çarptırdık.

Talak 9

Böylece yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu tam bir hüsran oldu.

Talak 10

Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde; ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah’a karşı gelmekten sakının! Allah size bir zikir (Kur’an) indirdi.

Talak 11

İman edip salih amel/faydalı bir işi en iyi şekilde yapanları/hayata katkı sağlayanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah’ın apaçık âyetlerini okuyan bir Rasûl gönderdi. Kim Allah’a inanır ve salih amel/hayata katkı sağlarsa/faydalı işleri en iyi şekilde yaparsa Allah onu içinden ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlere koyar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiş olur.

Talak 12

ALLAH yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah’ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki, Allah’ın herşeye kadir olduğunu ve Allah’ın herşeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.