Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

Tebbet 1

(RASÛL’E taş atan) Ebu Leheb’in[1] (ve kıyâmete kadar gelip geçecek olan onun gibilerinin İslâm’a, Kur’an’a sataşanların) iki eli[2] kurusun/gücü kuvveti/iktidarı yok olsun, kendisi/gücü kuvveti de yok olsun/iki eli kurusun/zaten kurudu (zarar veremez oldu) da!..

______________________
[1] Muhammed as’ın öz amcası olup, gerçek adı Abdû’l-Uzza idi. Parlak bir yüze sahip olduğundan Leheb “parlak/alev yüzlü” anlamına da geldiğinden aynı zamanda Yüce Rabbimiz kendisine Ebu Leheb: (Cehennemin) Ateş Babası diye de hitab etmekle birlikte; adına özel aynı adı taşıyan bir Sure de indirmiştir. Ondan sonra böyle (Ebu Leheb) anılagelmiştir. Muhammed sav’e ve müslümanlara sürekli düşmanca davranmıştır.

[2] “İki el” ifadesi Ebu Leheb’in sahip olduğu etki ve gücü/iktidarı anlamındadır.

Tebbet 2

Ne malı fayda verdi kendisine, ne de kazandığı…

Tebbet 3

Yakında alevli bir ateşe yaslanacaktır,

Tebbet 4

karısı[1] da odun hamalı (taşıyıcısı olarak).

______________________
[1] Bu kadının adı Ümmi Cemil olup Ebu Süfyan’ın kız kardeşidir. Nebi as’ın geçtiği yollara ayağına batması için dikenli çalılar serper, iğrenç dedikodular ve iftiralar yayardı. Rasûlullah’ın kapı komşusu idi.

Tebbet 5

Boynunda liften bükülmüş bir ip olduğu halde…