Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

Tekasür 1

ÇOKLUKLA övünme yarışı içindesiniz;

Tekasür 2

(Ta ki) bu övünme/yarış ölüp de mezara konuluncaya kadar sürdü[1].

______________________
[1] İnsanoğlunun açgözlülük saplantısı içinde, aşırı bir tutku, ihtiras ve bencillikle maddi servet ve güç peşinde çırpınıp durması. Derin bir kavrayış ve ahlâkî değerlerden yoksun böylesi çırpınış insanın mutluluk beklentisini de azaltıyor.

Tekasür 3

Hayır hayır! Yakında bileceksiniz!

Tekasür 4

Yine hayır hayır! Yakında bileceksiniz!

Tekasür 5

Hayır hayır, şâyet kesin bilgiyle bilmiş olsaydınız…

Tekasür 6

Ant olsun, cehennemi mutlaka göreceksiniz.

Tekasür 7

Sonra ant olsun, keskin bir gözle onu (cehennemi) göreceksiniz.[1]

[1] Mü’min-kafir herkes ahirette cehennemi görecek; ama oraya sadece suçlular girecektir (Kehf 18/53, Furkan 25/12-13, Şuara 26/91, Mülk 67/27, Naziat 79/36). Sevabı günahından fazla olanlar cehennemi uzaktan görecek; ama onun hışırtısını bile duymayacaklardır (Enbiya 21/101-102). Cehenneme gidenlerle onlar arasında karşılıklı konuşmalar olacaktır (A’raf 7/44-50, Saffât 37/51-57, Müddessir 74/40-47). Aşrıca bu verdiğimiz Sure ve Ayet linkleri aşağıdadır.

Tekasür 8

Sonra kesinlikle, (size verdiğim) bütün nimetlerden sorguya çekileceksiniz.