Tevbe 56

Kesinlikle sizden olduklarına dâir Allah’a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkak bir topluluktur.


Bağlantılı Ayetler: 2/8 - 2/16 - 26/6 - 59/19 - 58/14« | Tevbe 56 | »


Ayetin Kelime Karşılıkları

#KelimeAnlamKök
1ve yehlifuneve yemin ediyorlarوَيَحْلِفُونَ
2billahiAllah'aبِاللَّهِ
3innehummuhakkak onlarإِنَّهُمْ
4leminkumsizden olduklarınaلَمِنْكُمْ
5vemaoysa değillerوَمَا
6humonlarهُمْ
7minkumsizdenمِنْكُمْ
8velakinnehumfakat onlarوَلَٰكِنَّهُمْ
9kavmunbir toplulukturقَوْمٌ
10yefrakunekorkakيَفْرَقُونَ