Ali İmran 68

Şüphesiz insanların İbrahim’e en yakın olanı, elbette ona uyanlar, bir de bu Nebi (Muhammed) ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur.


Benzerler: 6/161 - 60/4 - 7/196 - 2/257« | Ali İmran 68 | »


Ayetin Kelime karşılıkları

# Kelime Anlam Kök
1 inne doğrusu إِنَّ
2 evla en yakın olanı أَوْلَى
3 n-nasi insanların النَّاسِ
4 biibrahime İbrahim'e بِإِبْرَاهِيمَ
5 lellezine kimselerdir لَلَّذِينَ
6 ttebeuhu ona uyan(lar) اتَّبَعُوهُ
7 ve haza ve bu وَهَٰذَا
8 n-nebiyyu nebi النَّبِيُّ
9 vellezine ve kimselerdir وَالَّذِينَ
10 amenu inanan(lar) امَنُوا
11 vallahu Allah da وَاللَّهُ
12 veliyyu dostudur وَلِيُّ
13 l-mu'minine mü'minlerin الْمُؤْمِنِينَ