Ali İmran 70

Ey Kitap ehli! (Gerçeğe) şahit olduğunuz halde, niçin Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz?


Bağlantılı Ayetler: 2/145»2/146 - 6/20« | Ali İmran 70 | »


Ayetin Kelime Karşılıkları

# Kelime Anlam Kök
1 ya ehle ehli يَا أَهْلَ
2 l-kitabi Kitap الْكِتَابِ
3 lime niçin? لِمَ
4 tekfurune inkar ediyorsunuz تَكْفُرُونَ
5 biayati ayetlerini بِايَاتِ
6 llahi Allah'ın اللَّهِ
7 veentum ve siz وَأَنْتُمْ
8 teşhedune (gerçeği) gördüğünüz halde تَشْهَدُونَ