Maide 91

Şeytan; içki (sarhoşluk ve uyuşturucu ile) ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; Allah’ı anmaktan (emir ve yasakları hatırlamaktan) ve namazdan[*] alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?

______________________
[*] Salatı ikâme etmek/Namaz ibadetini eda etmek KUR’AN’DA VAR MI, diyerek acaba inandığını söyleyenler kimi köşeye sıkıştırmaya çalışmaktadırlar?!

Dinde tek ŞARİ/HÜKÜM KOYUCU Allah’tır!

Allah Kitabında Namaz ile ilgili detayları açıklamamış, Nebisine mi bırakmış?!

Bu tartışmalara mahâl vermeyecek şekilde Kur’an’da Salat Kavramı, Namaz İbadeti ta ilk Nebi Hz. Adem as.’dan İbrahim as.’a kadar uygulanagelmiş bir ibadet tarzıdır.

Muhammed as. Nebi/Rasûl olarak seçildiğinde de ayetler ile sabittir: «Sonra da sana vahyettik: “Allah’ı birleyerek/hanif olarak İbrahim’in milletine/dinine uy! O, ortak koşanlardan değildi/olmadı!”» (Nahl: 123)

Muhammed Nebi as. cahiliyye toplumunda da asla şirk koşanlardan olmadı. O; Atası İbrahim gibi haniflerdendi. İçinde yaşadığı toplumun içinde de hanif olup Salatı ikâme eden/Namaz ibadetini yerine getiren HANİF/DİNDAR insanlar vardı.

Hatta müşriklerden bazıları da Salatı ikame/Nemazı eda ediyorlardı. Ancak Allah; onlar kendisine şirk koşarak inandıkları için ibadetlerini: “Onların kâbe’deki salatları/namazları el çırpmak ve ıslık çalmaktan ibarettir diyerek değersizleştiriyordu. Yani izzeti dergâhında kabul etmediğinin işaretiydi bu anlatımı.

Sonuç itibariyle: Allah, ta Adem’den Muhammed as.’a kadar uygulanagelen SALAT/NAMAZ EMRİNİ ne diye detaylıca anlatsındı?!

Ayrıca Kâbe, Allah’ın emriyle İbrahim as. tarafından yeniden ortaya çıkarılıp inşa edilmişti. Muhammed as. zamanında da bütün dünyadan Müslümanlar Hac ve Umre için geliyorlardı. Orada Nebi Muhammed as.’ı ve Arkadaşlarının SALATINI/NAMAZINI eda edişlerini bizzat uygulamalı olarak görüp geldikleri bölgelere fiili olarak gösterip öğretiyorlardı.

Lütfen bu konuyu bir tefekkür edin, düşünün olur mu?!


Bağlantılı Ayetler: 11/14« | Maide 91 | »


Ayetin Kelime karşılıkları

#KelimeAnlamKök
1innemaşüphesizإِنَّمَا
2yuriduistiyorيُرِيدُ
3ş-şeytanuşeytanالشَّيْطَانُ
4enأَنْ
5yukiasokmakيُوقِعَ
6beynekumuaranızaبَيْنَكُمُ
7l-adavetedüşmanlıkالْعَدَاوَةَ
8velbegda'eve kinوَالْبَغْضَاءَ
9fiفِي
10l-hamrişarap ileالْخَمْرِ
11velmeysirive kumar ileوَالْمَيْسِرِ
12ve yesuddekumve sizi alakoymakوَيَصُدَّكُمْ
13an-tanعَنْ
14zikrianmak-ذِكْرِ
15llahiAllah'ıاللَّهِ
16ve aniوَعَنِ
17s-salative salattanالصَّلَاةِ
18fehelartık değil mi?فَهَلْ
19entumsizأَنْتُمْ
20muntehunevazgeçtinizمُنْتَهُونَ