Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

Fecir 5

Bunlarda akıl sahibi için bir yemin var değil mi?

Fecir 6

RABBİNİN Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi?

Fecir 8

ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

Fecir 9

Vadide kayaları yontan Semud’a

Fecir 10

ve kazıklar/direkler/piramitler sahibi Firavun’a.

Fecir 11

Onlar ki; ülkelerde azgınlık etmişlerdi,

Fecir 12

oralarda fesadı çoğaltmışlardı/karışıklık çıkartmışlardı.

Fecir 13

Bundan dolayı Rabbin üzerlerine bir azap kamçısı çarpıverdi.

Fecir 14

Şüphesiz Rabbin görüp gözetlemekteydi.

Fecir 15

İNSAN BÖYLEDİR! Rabbi onu açığa çıkaracağı zaman, ona ikram eder de bol nimet verirse: “Rabbim bana ikram etti” der,

Fecir 16

ama yine; rızkını daraltırsa: “Rabbim bana ihanet etti” der.

Fecir 17

HAYIR HAYIR! Aksine siz yetime ikram etmiyorsunuz.

Fecir 18

Yoksulu doyurmak için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

Fecir 19

Mirası hırsla harcıyorsunuz!

Fecir 20

Ve malı da öyle sınırsız bir sevgiyle seviyorsunuz ki!..

Fecir 21

HAYIR HAYIR/bu böyle gitmeyecek! Yeryüzü çarpıla çarpıla parçalandığı

Fecir 22

ve Rabbin(in emri) gelip de melekler saf saf dizildiği zaman;

Fecir 23

o gün cehennem de getirilmiştir. İşte insan o gün hatırlar. Ama artık hatırlamanın ona ne faydası var?

Fecir 24

Der ki: “Yazık, ne olurdu bu hayatım için, önceden bir şeyler takdim etseydim/gönderseydim.”

Fecir 25

İşte o gün, hiç kimse O’nun azabı gibi azap edemez.

Fecir 26

Hiç kimse O’nun vuracağı bağ gibi bir bağ vuramaz!

Fecir 27

EY (daha dünyada iken mümin olarak) huzura ermiş/huzur bulmuş kişi!

Fecir 28

Razı etmiş olarak ve razı edilmiş olarak Rabbinin huzuruna dön.

Fecir 29

Artık kullarımın arasına gir!