Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

Karia 1

ŞİDDETLE çarpan/büyük bir gürültü çıkaracak o olay![*]

______________________
[*] Büyük bir gürültü çıkaracak olan olay, ahirette yeniden yaratılmış insanların mezarlarından kalkmaları için çalınan sûrun yani kalk borusunun çıkaracağı gümbürtüdür (A’raf 7/187, Neml 21/87, Zümer 39/68, Hâkka 69/13-15, Abese 80/33).

Karia 2

Nedir o şiddetle çarpan/büyük bir gürültü çıkaracak olay?

Karia 3

O çarpan olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Karia 4

O gün insanlar yayılmış pervaneler gibi olur.

Karia 5

Dağlar, atılmış yün topakları gibi olur.

Karia 6

Kimin tartıları ağır gelirse;

Karia 7

o, mutlu bir hayat içindedir.

Karia 8

Kimin de tartıları hafif gelirse,

Karia 9

onun gideceği yer Hâviye’dir[1].

______________________
[1] Hâviye; cehennem ya da cehennemin çok derin olan bir bölgesi.

Karia 10

Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Karia 11

O, çok kızgın bir ateştir!