Nahl 110

Sonra gerçekten Rabbin sıkıntı ve işkenceye uğratıldıktan sonra hicret edenlerin ardından; cihat eden ve sabredenlerin yanındadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra onları, elbette çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.


Bağlantılı Ayetler: 2/218 - 3/195 - 4/97 - 4/100 - 9/20 - 16/41« | Nahl 110 | »


Ayetin Kelime karşılıkları

#KelimeAnlamKök
1summesonraثُمَّ
2inneşüphesizإِنَّ
3rabbekeRabbinرَبَّكَ
4lillezine(yanındadır)لِلَّذِينَ
5haceruhicret edenlerinهَاجَرُوا
6minمِنْ
7bea'disonraبَعْدِ
8maمَا
9futinuişkenceye uğratıldıktanفُتِنُوا
10summesonraثُمَّ
11caheducihad edenlerinجَاهَدُوا
12ve saberuve sabredenlerinوَصَبَرُوا
13inneelbetteإِنَّ
14rabbekeRabbinرَبَّكَ
15minمِنْ
16bea'dihabun(lar)dan sonraبَعْدِهَا
17legafurunelbette bağışlayandırلَغَفُورٌ
18rahimunesirgeyendirرَحِيمٌ