Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

Kadir 1

ŞÜPHESİZ Biz onu / Kur’an’ı, (Sana) Kadir Gecesi’nde[1] inzâl ettik / indirdik / aktardık / transfer ettik

______________________
[1] Muhammed (as.)’ın ilk vahiy aldığı gece. İlk vahyin geldiği ayın son günleri içindeki gecelerden birisi, muhtemelen yirmiyedinci gecesi olabilir, diye tarihi kayıtlarda vardır.

Kadir 2

Kadir Gecesi nedir, bilir misin?

Kadir 3

Kadir Gecesi (Kur’an’ın nüzûlü / indirildiği / aktarıldığı / transfer edildiği olan o gece) bin aydan[1] (yani bir insanın ortalama ömrü olan seksenüç yıldan) daha hayırlıdır / değerlidir!

______________________
[1] Bin Ay / 12 = 83.3 Yıl yapar. Kur’an bir ömür kadar değil, burası önemli; bir insan ömründen de değerlidir anlamındadır.

Kadir 4

O gecede Melekler ve Ruh[1], Rablerinin izniyle; vahyin inişinde yapılması gereken tüm işler (güvenle indirilmesi)[2] için indiler:

______________________
[1] Ilâhi mesaj ya da vahiy meleği Cebrail.

[2] Vahyin korunması, indirilişi esnasında nasıl güvenlik çemberine alındığından da bahseder. Bkz. Vakıa Suresi 75 – 80 arası ayetler.

Kadir 5

(O gece kıyâmete kadar insanları geceden / karanlıklardan, nura / aydınlığa çıkarsın diye) bir selâm / bir esenlik / bir müjde olarak indirdiler, ta ki; şafak vakti sökünceye (insanlar aydınlığa ulaşıncaya) kadar!..