Ali İmran 31

DE Kİ: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”


Bağlantılı Ayetler: 4/80 - 47/33 - 3/132« | Ali İmran 31 | »


Ayetin Kelime Karşılıkları

# Kelime Anlam Kök
1 kul de ki قُلْ
2 in eğer إِنْ
3 kuntum siz كُنْتُمْ
4 tuhibbune seviyorsanız تُحِبُّونَ
5 llahe Allah'ı اللَّهَ
6 fettebiuni bana uyun ki فَاتَّبِعُونِي
7 yuhbibkumu sizi sevsin يُحْبِبْكُمُ
8 llahu Allah da اللَّهُ
9 ve yegfir ve bağışlasın وَيَغْفِرْ
10 lekum sizin لَكُمْ
11 zunubekum günahlarınızı ذُنُوبَكُمْ
12 vallahu Allah وَاللَّهُ
13 gafurun bağışlayandır غَفُورٌ
14 rahimun esirgeyendir رَحِيمٌ