Araf 10

DOĞRUSU sizi yeryüzünde yerleştirdik ve orada size geçimlikler kıldık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!


Bağlantılı Ayetler: 2/21»2/22 - 10/31 - 16/53»16/56 - 41/10 - 23/78 - 27/73 - 34/13



« | Araf 10 | »


Ayetin Kelime karşılıkları

#KelimeAnlamKök
1velekadve doğrusuوَلَقَدْ
2mekkennakumbiz sizi yerleştirdikمَكَّنَّاكُمْ
3fiفِي
4l-erdiyeryüzündeالْأَرْضِ
5ve cealnave verdikوَجَعَلْنَا
6lekumsizeلَكُمْ
7fihaoradaفِيهَا
8meaayişegeçimliklerمَعَايِشَ
9kalilenne kadar da azقَلِيلًا
10maمَا
11teşkuruneşükrediyorsunuzتَشْكُرُونَ