Araf 133

Biz de üzerlerine; tufan, çekirge, haşerat, kurbağa ve kan gönderdik; ayrı ayrı mucize/ayetler olarak, ama yine de kibirlendiler ve suçlu bir topluluk olmayı sürdürdüler.


Bağlantılı Ayetler: 7/130 - 17/101« | Araf 133 | »


Ayetin Kelime Karşılıkları

#KelimeAnlamKök
1feerselnabiz de gönderdikفَأَرْسَلْنَا
2aleyhimuonların üzerineعَلَيْهِمُ
3t-tufanetufanالطُّوفَانَ
4velceradeve çekirgeوَالْجَرَادَ
5velkummeleve kımıl (haşerat)وَالْقُمَّلَ
6ve ddefadiave kurbağalarوَالضَّفَادِعَ
7ve ddemeve Kanوَالدَّمَ
8ayatinmu'cizeler olarakايَاتٍ
9mufessalatinayrı ayrıمُفَصَّلَاتٍ
10festekberuama yine büyüklük tasladılarفَاسْتَكْبَرُوا
11ve kanuve oldularوَكَانُوا
12kavmenbir toplulukقَوْمًا
13mucriminesuçluمُجْرِمِينَ