Bakara 286

Allah bir kimseyi, ancak gücünün yettiği şeyden sorumlu tutar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (ŞÖYLE diyerek dua ediniz): “EY RABBİMİZ! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! EY RABBİMİZ! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey RABBİMİZ! Bizi gücümüzün yetmediği şeylerden sorumlu tutma! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! SEN bizim Mevlâmızsın. Ayetlerini çarpıtan/örten insanlara karşı bize yardım et.”


Benzerler: 6/152 - 23/62 - 22/78« | Bakara 286 | »


Ayetin Kelime karşılıkları

# Kelime Anlam Kök
1 la لَا
2 yukellifu teklif etmez يُكَلِّفُ
3 llahu Allah اللَّهُ
4 nefsen kimseye نَفْسًا
5 illa başkasını إِلَّا
6 vus'aha gücünün yettiğinden وُسْعَهَا
7 leha (herkesin) kendine لَهَا
8 ma şey مَا
9 kesebet kazandığı كَسَبَتْ
10 ve aleyha ve aleyhinedir وَعَلَيْهَا
11 ma şey (kötülük) مَا
12 ktesebet işlediği اكْتَسَبَتْ
13 rabbena Rabbimiz رَبَّنَا
14 la لَا
15 tu'ahizna bizi sorumlu tutma تُؤَاخِذْنَا
16 in eğer إِنْ
17 nesina unutursak نَسِينَا
18 ev ya da أَوْ
19 ehta'na yanılırsak أَخْطَأْنَا
20 rabbena Rabbimiz رَبَّنَا
21 ve la وَلَا
22 tehmil yük yükleme تَحْمِلْ
23 aleyna bize عَلَيْنَا
24 isran ağır إِصْرًا
25 kema gibi كَمَا
26 hameltehu yüklediğin حَمَلْتَهُ
27 ala üzerine عَلَى
28 ellezine الَّذِينَ
29 min مِنْ
30 kablina bizden öncekilerin قَبْلِنَا
31 rabbena Rabbimiz رَبَّنَا
32 vela وَلَا
33 tuhammilna bize yükleme تُحَمِّلْنَا
34 ma şeyleri مَا
35 la لَا
36 takate gücümüzün yetmediğimiz طَاقَةَ
37 lena bizim لَنَا
38 bihi ona بِهِ
39 vea'fu ve affet وَاعْفُ
40 anna bizi عَنَّا
41 vegfir bağışla وَاغْفِرْ
42 lena bizi لَنَا
43 verhamna bize merhamet et وَارْحَمْنَا
44 ente sen أَنْتَ
45 mevlana bizim sahibimizsin مَوْلَانَا
46 fensurna bize yardım eyle فَانْصُرْنَا
47 ala karşı عَلَى
48 l-kavmi toplumuna الْقَوْمِ
49 l-kafirine kafirler الْكَافِرِينَ