Enfal 65

EY NEBİ! Müminleri (size savaş açanlara karşı) savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı yirmi kişi bulunursa, ikiyüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) yüz kişi bulunursa, inkâr edenlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar akıllarını kullanmayan bir kavimdir.


Bağlantılı Ayetler: 2/154 - 3/13 - 8/4»8/5 - 8/60« | Enfal 65 | »


Ayetin Kelime Karşılıkları

#KelimeAnlamKök
1ya eyyuhaeyيَا أَيُّهَا
2n-nebiyyunebiالنَّبِيُّ
3harriditeşvik etحَرِّضِ
4l-mu'mininemü'minleriالْمُؤْمِنِينَ
5alaعَلَى
6l-kitalisavaşaالْقِتَالِ
7ineğerإِنْ
8yekunolursaيَكُنْ
9minkumsizdenمِنْكُمْ
10işruneyirmi (kişi)عِشْرُونَ
11sabirunesabredenصَابِرُونَ
12yeglibuyenerlerيَغْلِبُوا
13miaeteyniiki yüz(kafir)iمِائَتَيْنِ
14ve inve eğerوَإِنْ
15yekunolursaيَكُنْ
16minkumsizdenمِنْكُمْ
17miaetunyüz (kişi)مِائَةٌ
18yeglibuyenerlerيَغْلِبُوا
19elfenbin (kişiyi)أَلْفًا
20mine-denمِنَ
21ellezinekimseler-الَّذِينَ
22keferukafir(ler)كَفَرُوا
23biennehumçünkü onlarبِأَنَّهُمْ
24kavmunbir toplulukturقَوْمٌ
25laلَا
26yefkahuneanlamazيَفْقَهُونَ