İsra 49

DEDİLER Kİ: “Biz kemik yığını ve kokuşmuş toprak olduktan sonra mı?.. Gerçekten biz mi yepyeni bir yaratılışla diriltileceğiz?”


Benzerler: 13/5 - 17/97»17/99 - 23/35 - 36/78»36/79« | İsra 49 | »


Ayetin Kelime karşılıkları

#KelimeAnlamKök
1ve kaluve dediler kiوَقَالُوا
2eizami?أَإِذَا
3kunnabiz ikenكُنَّا
4izamenkemiklerعِظَامًا
5ve rufatenve ufalanmış toprakوَرُفَاتًا
6einnabiz miyiz?أَإِنَّا
7lemeb'usunediriltilecekلَمَبْعُوثُونَ
8halkanyaratılışlaخَلْقًا
9cedidenyeni birجَدِيدًا