Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

Mutaffifin 1

YAZIKLAR OLSUN, ölçü ve tartıda hile yapanlara!

Mutaffifin 2

Onlar, insanlardan ölçüp aldıkları zaman tam alırlar.

Mutaffifin 3

Kendileri onlara ölçtükleri veya tarttıklarında ise eksik tartarlar.

Mutaffifin 6

O gün insanlar, âlemlerin Rabbi huzurunda kalkarlar.

Mutaffifin 7

HAYIR HAYIR! Şüphesiz suçluların kaydı Siccîn’dedir.

Mutaffifin 9

O, yazılıp numaralanmış (bilgi işlenen/girilen) bir bellektir!

Mutaffifin 11

Onlar hesap ve karşılık gününü yalanlıyorlardı.

Mutaffifin 12

Onu ancak haddini aşan, günaha dalan kimse yalanlar.

Mutaffifin 13

Ayetlerimiz ona okunduğu zaman: “Öncekilerin masalları/hayat hikâyeleri” dedi.

Mutaffifin 14

HAYIR, HAYIR! Kazanmış oldukları şeyler, kalplerini paslandırmıştır!

Mutaffifin 15

Hayır, hayır! Şüphesiz onlar o gün Rablerinin rahmetinden yoksundurlar!

Mutaffifin 16

Sonra gerçekten onlar, alevli ateşe/cehenneme yaslanacaklardır.

Mutaffifin 17

Sonra: “Yalanlıyor olduğunuz şey, işte budur!” denilir.

Mutaffifin 18

HAYIR, HAYIR! Şüphesiz iyilerin kaydı İlliyyûn’dadır.

Mutaffifin 20

O, numaralanmış bir bellektir (bilgi işlem merkezi gibidir).

Mutaffifin 21

Yakınlaştırılmış olanlar ona şahitlik ederler.

Mutaffifin 24

Yüzlerinde nimetin/mutluluğun parıltısını tanırsın!

Mutaffifin 25

Onlara mühürlü, halis bir içecekten içirilir,

Mutaffifin 26

misk kokusu saçarak akan! Öyleyse yarışanlar bunun için yarışsınlar.

Mutaffifin 27

Onun karışımı (çok değerli bir içecek olan) tesnîmdendir…

Mutaffifin 28

Bir kaynak ki, ondan yakınlaştırılmış olanlar içer.

Mutaffifin 29

BAKIN o suç işleyenler, gerçeklere inananlara gülerler.

Mutaffifin 30

Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine göz kırparlar,

Mutaffifin 32

onları gördüklerinde: “Kuşkusuz, işte bunlar sapmış olanlardır” derlerdi.

Mutaffifin 33

Oysa onların görevi müminleri gözetlemek değildi!

Mutaffifin 34

İşte bugün de müminler; gerçeklerin üzerini örten(kâfir)lere gülerler!

Mutaffifin 36

Gerçekleri anladıkları hâlde gizleyen(kâfir)ler, yaptıklarının cezasını nasıl çekiyorlar, diye!