Tevbe 1

ALLAH ve Rasûlünden; kendileriyle, antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere, bir ültimatomdur (antlaşmalara aykırı hareket edenlere savaş ilânıdır):


Bağlantılı Ayetler: 2/100 - 2/177 - 8/56»8/57 - 9/2»9/3 - 9/12»9/13 - 48/25« | Tevbe 1 | »


Ayetin Kelime karşılıkları

#KelimeAnlamKök
1bera'etunihtardırبَرَاءَةٌ
2mine-tanمِنَ
3llahiAllah-اللَّهِ
4ve rasulihive Elçisindenوَرَسُولِهِ
5ilaإِلَى
6ellezinekimselereالَّذِينَ
7aahedtumandlaşma yaptığınızعَاهَدْتُمْ
8mine-denمِنَ
9l-muşrikinemüşrikler-الْمُشْرِكِينَ