Tevbe 62

Sizi razı etmek için Allah’a yemin ederler. Eğer gerçekten mümin iseler (bilsinler ki), Allah ve Rasûlünü razı etmeleri daha önceliklidir.


Bağlantılı Ayetler: 4/19 - 5/59 - 9/32 - 32/18 - 61/8« | Tevbe 62 | »


Ayetin Kelime Karşılıkları

#KelimeAnlamKök
1yehlifuneyemin ederlerيَحْلِفُونَ
2billahiAllah'aبِاللَّهِ
3lekumsize (gelip)لَكُمْ
4liyurdukumgönlünüzü hoş etmek içinلِيُرْضُوكُمْ
5vallahuve Allah'ıوَاللَّهُ
6ve rasuluhuve Resulünüوَرَسُولُهُ
7ehakkudaha uygunduأَحَقُّ
8enأَنْ
9yurduhuhoşnud etmeleriيُرْضُوهُ
10inhalbukiإِنْ
11kanuolsalardıكَانُوا
12mu'minineinanmışمُؤْمِنِينَ