Yunus 44

Kesinlikle Allah hiçbir şeyle insanlara zulmetmez! Ancak insanlar, kendi kendilerine zulmediyorlar.


Bağlantılı Ayetler: 3/108 - 11/117 - 8/50»8/51 - 18/49 - 41/46« | Yunus 44 | »


Ayetin Kelime karşılıkları

#KelimeAnlamKök
1inneşüphesizإِنَّ
2llaheAllahاللَّهَ
3laلَا
4yezlimuhaksızlık etmezيَظْلِمُ
5n-naseinsanlaraالنَّاسَ
6şey'enhiçbirشَيْئًا
7velakinneancakوَلَٰكِنَّ
8n-naseinsanlarالنَّاسَ
9enfusehumkendi kendilerineأَنْفُسَهُمْ
10yezlimunehaksızlık ederlerيَظْلِمُونَ