Ali İmran 34

Bunlar birbirinden gelme zürriyettir. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.


Benzerler: 4/1 - 37/112»37/113« | Ali İmran 34 | »


Ayetin Kelime karşılıkları

# Kelime Anlam Kök
1 zurriyyeten türeyen nesil(ler)dir ذُرِّيَّةً
2 bea'duha bazısı (birbirinden) بَعْضُهَا
3 min -ndan مِنْ
4 bea'din bazısı بَعْضٍ
5 vallahu Allah وَاللَّهُ
6 semiun işitendir سَمِيعٌ
7 alimun bilendir عَلِيمٌ