Bakara 173

Allah size ancak ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası (putları) adına kesileni haram etmişti. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Şüphesiz Allah; çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.


Bağlantılı Ayetler: 5/3 - 6/145 - 16/115« | Bakara 173 | »


Ayetin Kelime Karşılıkları

# Kelime Anlam Kök
1 innema şüphesiz إِنَّمَا
2 harrame haram kıldı حَرَّمَ
3 aleykumu size عَلَيْكُمُ
4 l-meytete leş الْمَيْتَةَ
5 ve ddeme ve kan وَالدَّمَ
6 velehme ve etini وَلَحْمَ
7 l-hinziri domuz الْخِنْزِيرِ
8 ve ma ve şeyleri وَمَا
9 uhille kesilen أُهِلَّ
10 bihi adına بِهِ
11 ligayri başkası لِغَيْرِ
12 llahi Allah'tan اللَّهِ
13 femeni ama kim فَمَنِ
14 dturra mecbur kalırsa اضْطُرَّ
15 gayra -maksızın غَيْرَ
16 bagin saldır- بَاغٍ
17 ve la وَلَا
18 aadin ve sınırı aşmaksızın عَادٍ
19 fela yoktur فَلَا
20 isme günah إِثْمَ
21 aleyhi ona عَلَيْهِ
22 inne muhakkak ki إِنَّ
23 llahe Allah اللَّهَ
24 gafurun çok bağışlayandır غَفُورٌ
25 rahimun çok esirgeyendir رَحِيمٌ