Bakara 283

Eğer yolculukta olur da bir yazıcı (veya noter) bulamazsanız, o zaman alınmış rehinler yeterlidir. Eğer birbirinize güvenirseniz, kendisine güvenilen kimse emanetini (borcunu) ödesin ve Rabbi Allah’tan sakınsın. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse, şüphesiz onun kalbi günahkârdır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir.


Bağlantılı Ayetler: 3/175 - 5/106»5/107« | Bakara 283 | »


Ayetin Kelime karşılıkları

# Kelime Anlam Kök
1 ve in ve eğer وَإِنْ
2 kuntum olur da كُنْتُمْ
3 ala عَلَىٰ
4 seferin seferde سَفَرٍ
5 velem وَلَمْ
6 tecidu bulamazsanız تَجِدُوا
7 katiben yazacak birini كَاتِبًا
8 ferihanun rehinler (yeter) فَرِهَانٌ
9 mekbudetun alınan مَقْبُوضَةٌ
10 fein eğer فَإِنْ
11 emine güvenirseniz أَمِنَ
12 bea'dukum biriniz بَعْضُكُمْ
13 bea'dan diğerinize بَعْضًا
14 felyu'eddi ödesin فَلْيُؤَدِّ
15 llezi kimse الَّذِي
16 'tumine kendisine güvenilen اؤْتُمِنَ
17 emanetehu emanetini أَمَانَتَهُ
18 velyetteki ve korksun وَلْيَتَّقِ
19 llahe Allah'tan اللَّهَ
20 rabbehu Rabbi olan رَبَّهُ
21 ve la وَلَا
22 tektumu gizlemeyin تَكْتُمُوا
23 ş-şehadete şahidliği الشَّهَادَةَ
24 ve men ve kimse وَمَنْ
25 yektumha onu gizleyen يَكْتُمْهَا
26 feinnehu şüphesiz o فَإِنَّهُ
27 asimun günahkardır اثِمٌ
28 kalbuhu onun kalbi قَلْبُهُ
29 vallahu Allah وَاللَّهُ
30 bima şeyleri بِمَا
31 tea'melune yaptıklarınız تَعْمَلُونَ
32 alimun bilir عَلِيمٌ