Bakara 284

GÖKLERDEKİ herşey, yerdeki herşey Allah’ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediğini (iyileri) bağışlar, dilediğine (kötülere) azap eder. Allah’ın gücü herşeye hakkıyla yeter.


Bağlantılı Ayetler: 2/235 - 3/29 - 13/10 - 40/19 - 100/10« | Bakara 284 | »


Ayetin Kelime Karşılıkları

# Kelime Anlam Kök
1 lillahi Allah'ındır لِلَّهِ
2 ma ne مَا
3 fi varsa فِي
4 s-semavati göklerde السَّمَاوَاتِ
5 ve ma ve ne وَمَا
6 fi varsa فِي
7 l-erdi yerde الْأَرْضِ
8 ve in ve eğer وَإِنْ
9 tubdu açıklasanız da تُبْدُوا
10 ma şeyi مَا
11 fi فِي
12 enfusikum içlerinizdeki أَنْفُسِكُمْ
13 ev veya أَوْ
14 tuhfuhu gizleseniz de تُخْفُوهُ
15 yuhasibkum sizi hesaba çeker يُحَاسِبْكُمْ
16 bihi onunla بِهِ
17 llahu Allah اللَّهُ
18 feyegfiru bağışlar فَيَغْفِرُ
19 limen kimseyi لِمَنْ
20 yeşa'u dilediği يَشَاءُ
21 ve yuazzibu azabeder وَيُعَذِّبُ
22 men kimseyi مَنْ
23 yeşa'u dilediği يَشَاءُ
24 vallahu Allah وَاللَّهُ
25 ala عَلَىٰ
26 kulli her كُلِّ
27 şey'in şeye شَيْءٍ
28 kadirun kadirdir قَدِيرٌ