Bakara 62

ŞÜPHESİZ (bu Kitab’a inanan) Müminler, Yahudi[yim diyen]ler/Yahudi mezhebindenim diyenler, (kendilerini) Hristiyan[ız diye adlandıran]lar/Hristiyan mezhebindenim diyenler ve Sabiler[Nebilerle tanışmamış kimseler]den her kim; “Allah’a ve ahiret gününe iman eder[*] ve salih amel/hayata katkı sağlarsa/faydalı işleri en iyi -Allah’ın emrettiği- şekilde yaparsa, işte onlar için; Rableri katında ödül vardır, onlar gelecekten endişe etmeyecek, geçmişten dolayı da üzüntü duymayacaklardır!”

______________________
[*]  Kur’an’a göre Allah’a iman eden; O’nun indirdiği ilâhi mesajların tümüne inanmak demek olduğu gibi, o mesajlarla birlikte gönderilen Rasûlllerin/Nebilerin tamamına (hiçbirini diğerinden ayırt etmeden) iman etmektir. (Bkz. Bakara Suresi 136). Bu şekilde Allah’a iman eden, ahirete iman eden ve salih amel/faydalı işleri en iyi şekilde yapan (Bkz. Bakara Suresi 25) herkes kurtuluşa erebilir.


Bağlantılı Ayetler: 3/110»3/114 - 5/68»5/69 - 22/17« | Bakara 62 | »


Ayetin Kelime Karşılıkları

# Kelime Anlam Kök
1 inne şüphesiz إِنَّ
2 ellezine الَّذِينَ
3 amenu inananlar امَنُوا
4 vellezine وَالَّذِينَ
5 hadu ve yahudiler هَادُوا
6 ve nnesara ve hıristiyanlar وَالنَّصَارَىٰ
7 ve ssabiine ve sabiiler وَالصَّابِئِينَ
8 men kim مَنْ
9 amene inanırsa امَنَ
10 billahi Allah'a بِاللَّهِ
11 velyevmi ve gününe وَالْيَوْمِ
12 l-ahiri ahiret الْاخِرِ
13 ve amile ve yaparsa وَعَمِلَ
14 salihen iyi işler صَالِحًا
15 felehum onlar için vardır فَلَهُمْ
16 ecruhum mükafatları أَجْرُهُمْ
17 inde katında عِنْدَ
18 rabbihim rablerinin رَبِّهِمْ
19 ve la ve yoktur وَلَا
20 havfun korku خَوْفٌ
21 aleyhim onlara عَلَيْهِمْ
22 ve la ve yoktur وَلَا
23 hum onlara هُمْ
24 yehzenune hüzün يَحْزَنُونَ