Bakara 77

Onlar bilmiyorlar mı ki, Allah onların gizli tuttuklarını da bilir, açığa vurduklarını da!..


Bağlantılı Ayetler: 11/5 - 13/10 - 67/13« | Bakara 77 | »


Ayetin Kelime Karşılıkları

# Kelime Anlam Kök
1 evela أَوَلَا
2 yea'lemune bilmiyorlar mı ki? يَعْلَمُونَ
3 enne şüphesiz أَنَّ
4 llahe Allah اللَّهَ
5 yea'lemu bilir يَعْلَمُ
6 ma şeyleri مَا
7 yusirrune onların gizledikleri يُسِرُّونَ
8 ve ma ve şeyleri وَمَا
9 yua'linune açığa vurdukları يُعْلِنُونَ