İsra 1

O ALLAH Kİ; her şeyden münezzehtir/hiçbir kusuru, eksiği yoktur. Geceleyin kulunu (bu öyle bir olay ki, Rasûlune görsel/görüntülü bir öğretim faaliyeti olmak maksadıyla bir gece uykudayken rüya aleminde hak ile gerçekleşmiş) Mescid-i Haram’dan/Mekke’den çevresini bereketli kıldığımız En Uzak Mescid’e (Mele-i/Arş-ı A’lâ’da -Allah’ın kudreti etrafında- toplanan Yüceler Meclisinin bulunduğu Mekâna) götürdü/yükseltti:[1] Ayetlerimizden bir kısmını (gözleriyle apaçık bir şekilde) kendisine göstermek (görmesini sağlamak) için![2] Şüphesiz O; işitendir, görendir.

______________________
[1] Miraç aslında Kur’an’da ve İslâm’da yoktur. Miraç kültürü İsrail kökenlidir. Biz ‘İsra Olayı’ deriz. Bu Miraç meselesi yani bilindiği üzere gece yürütülme ve göğe yükseltilme meselesi ve orada Musa as.’a rastlayıp onunla Namaz Vakitleri konusunda pazarlık meselesi tamamen uydurmadır ve İsrail kökenli bir kültürden ibarettir. Şuradan anlamalıyız; Muhammed as. neden Musa as. ile görüştürülüyorlar da İbrahim as. ile görüştürülmüyor, düşünün?! İsrail kökenli bir uydurma olduğu apaçık ortada. Dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun bir Müslüman; Mekke’den, daha doğru deyimle dünyadan direkt Allah katına (rüya aleminde/görüntülü yaşanarak) yükseltildiğini anladığında bir sorun olmaz. Bu Surenin (İsra) 60. ayetine bkz. Geceleyin (rüyada) bu olaylar oluyor. Rüya aslında burada görüntü demektir. Yürüyüş ve Yükseliş olarak (İsra Olayı) iki aşamada gerçekleştiği muhtemel. Yine İsrailiyyat kokuyor bu Miraç olarak isimlendirilen meselede de?! Aslında Miraç yabancı bir kelime değil, bkz. Meariç Suresi bile var. Allah: “Başkaca ayetlerini göstermek istiyor ve gösteriyor”. Rasûlüne mutmain olsun diye, yani onu desteklemek, kalbini mutmain kılmak amaçlı görsel/görüntülü bir eğitim veriyor. Ve gerçek mahiyetini ancak Allah biliyor (Kur’an/Allah bu konuda detay vermemiştir). Bugün çevresi bereketli kılınan dünyada neresi var?! Ayette ifade edilen bir kısım ayetler nerede var?! “KUDÜS” diyorlar, oysa bugün orada KAN GÖVDEYİ götürüyor?! (O bölge bu anlamda Allah’ın ayetiyle tezat teşkil etmiyor mu?!) Allah’ın bereketli kıldığı yerde böyle şeyler olur mu?! Orası (yani Allah’ın İsra: 1 ‘de anlattığı bu yer) bu dünya olamaz! Allah’ın katlarından birisi Allahu alem. Tüm RUHLARIN toplandığı (çevresi cennet -ile bereketli kılınan- uzaktaki) bir mescid/toplanma yeri olma ihtimali çok yüksek. En doğrusunu bilen Allah’tır; bizim düşüncemiz ve yorumumuz bu yöndedir; isabet ettiysek Allah’tan, hata ettiysek bizdendir!

[2] Bkz. Necm Suresi: 1-18. Ayetler.


Benzerler: 17/60 17/111 53/18 57/4 58/7« | İsra 1 | »


Ayetin Kelime karşılıkları

#KelimeAnlamKök
1subhaneeksiklikten uzaktırسُبْحَانَ
2lleziO (Allah) kiالَّذِي
3esrayürüttüأَسْرَىٰ
4biabdihikulunuبِعَبْدِهِ
5leylengecenin bir vaktindeلَيْلًا
6mineمِنَ
7l-mescidiMescid-iالْمَسْجِدِ
8l-haramiHaram'danالْحَرَامِ
9ilaإِلَى
10l-mescidiMescid-iالْمَسْجِدِ
11l-eksaAksa'yaالْأَقْصَى
12lleziöyle kiالَّذِي
13baraknabereketli kıldığımızبَارَكْنَا
14havlehuçevresiniحَوْلَهُ
15linuriyehukendisine göstermemiz içinلِنُرِيَهُ
16minbir bölümünüمِنْ
17ayatinaayetlerimizdenايَاتِنَا
18innehugerçektenإِنَّهُ
19huveOهُوَ
20s-semiuişitendirالسَّمِيعُ
21l-besirugörendirالْبَصِيرُ